زمان انتشار: ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۱ اسفند ساعت 12:35 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۲ ساعت 12:01    تعداد بازدید: 75409    کد مطلب: 4510

بیمه شاغلین کسب و کار خانگی


بیمه شـاغلیـن کسب و کـار خـانگـی


 

مشمولین :

دراجرای بند «5» ماده «7» قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 22 /2 /89 مجلس شورای اسلامی و ماده «9» دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب 23 /8 /89  ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل ، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ 23 /1 /1390 طی بخشنامه 669 امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد قـرار گرفته اند.

 

توجه :

 به استناد ماده «2» قانـون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند «1»  از ماده «2» دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند ودر فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیرعضو خانـواده ازشمول مقـررات مـورد  اشاره خـارج می باشند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ازشمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

 

مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی :

معـرفی شــاغلین کسب و کـار خــانگــــی تــــوسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

 

شرایط سنی بیمه شاغلین کسب و کار خانگی :

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب 50 و 45 سال است که درغیر این صورت متقاضی می بایست 2 برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد.

به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا 52 سال سن داشته باشد، می بایست 4 سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دار باشد.

 بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود .

 

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای :

متقاضی می تـواند با انتخاب یکی از نــرخ های زیــر از حمایتهای بیمه ای مربوطه بهره مند شود:

* نرخ 14% ( 12% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی

* نرخ 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

* نرخ 20% ( 18% سهم بیمه شده + 2 % سهم دولت ) شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی

 

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

چنانچه شاغلین کسب وکارخانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­ توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثردستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.

 در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360 روز و یا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین 360 روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ، ملاک عمل قرار می گیرد.

 

خدمات درمانی :

بر اساس تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمـولین را در بـودجه سنـواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید.

بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.

 

 توجه :

درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان

صاحبان حرف و مشاغل آزد میسر خواهد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانــی و داروئــی طــرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.

 

* میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی 30 % و برای خدمات درمانی بستری 10% می باشد.

 

دریافت فایل PDF بروشور "بیمه شاغلین کسب و کار خانگی"

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha