زمان انتشار: ۱۳۹۶ شنبه ۲۷ خرداد ساعت 15:41 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۳/۲۷ ساعت 15:53    تعداد بازدید: 197    کد مطلب: 42492

گفتگوی جهانی پیرامون آیندۀ کار
ابتکار سدۀ سازمان بین المللی کار - ژنو، سوئیس (17-16 فروردین ماه 1396)
در راستای تغییرات گسترده ای که در مناسبات کار در عرصه جهانی روی داده و یا در آینده صورت خواهد گرفت و ضرورت شناسایی هرچه بهتر اثرات این تحولات بر آینده کار، پیش بینی روندها و رویکردهای آتی و انجام اقدامات لازم متناسب با آن، سازمان بین المللی کار در آستانه یکصدمین سال تاسیس خود، نشست دو روزه گفتگوی جهانی پیرامون موضوع آیندۀ کار را از تاریخ 16 لغایت 17 فروردین سال جاری در ژنو سوئیس برگزار کرد که خلاصه اهم موضوعات مورد بحث و گفتگو در جلسات مختلف این گردهمایی حول چهار اقدام گفتگوهای سده شامل "کار و جامعه؛ مشاغل شایسته برای همه؛ ساماندهی کار و تولید و راهبری کار" به شرح زیر می باشد:


  • نشست اول: کار و جامعه


     در قرن گذشته کار نه فقط به ابزار تحقق خواسته های مادی بلکه به ابزار اصلی توسعه فردی و مشارکت اجتماعی تبدیل شده است. پیوند بین کار و جامعه همواره برقرار است. تغییر و تحولات در دنیای کار این پیوند و اتصال را پاره می کند. درحالی که پیامدهای آن نیز نامطمئن است. از یک سو هویت های اجتماعی ساخته شده بر پایه روابط کار باثبات با تهدید جایگزین شدن با روابطی روبروست که افراد را منزوی، ناامن و بیگانه خواهد کرد. در برخی کشورها، نسل افراد بزرگسال رو به سالمندی می روند بدون آنکه تجربه ای از اشتغال رسمی کسب کرده باشند و با تمامی تنش های روانی و اجتماعی که این جدایی ها با خود به همراه می آورد. از سوی دیگر، آرامش و پویایی ناشی از تغییرات اقتصادی، گزینه ها و پاداش های بیسابقه ای را برای کارگران و کسب و کارها و حداقل برای افراد دارای مهارت و فرصت هایی برای       بهره مندی از این تغییرات به ارمغان می آورد. اما جوامع چگونه این امکانات متضاد و آثار آنها را در دنیا مدیریت خواهند کرد که تفاوت ها در جنسیت، سن، میزان تحصیل، وضعیت مهاجرت، منابع مالی و بسیاری دیگر از ویژگی ها، چالش های بیشماری را بر آنها تحمیل می کند؟ آیا این فرصت ها به نابرابری فزاینده، جدایی و قطبی شدن می انجامد؟ آیا آنها باعث نزدیک شدن یا دور شدن اقتصادهای توسعه یافته، نوظهور و درحال توسعه می شود؟

 

  • نشست دوم: مشاغل شایسته برای همه

نوآوری و تغییرات فن‌آورانه، در حال تغییر اقتصادها و جوامع است درحالی که مسیرهای تازه ای را برای تحقق شکوفایی و توسعه باز می کند. این فرآیندها می تواند موجب اختلال در شکل های کار و ترکیب کنونی حرفه ها شود؛ اما همزمان، شکل های جدید کار و حرفه های نو ایجاد می شود که از آن طریق ماهیت و تشکیلات کار دستخوش تغییر می شود. در مقابل گذشته، عدم توازن شدید جمعیتی به دلیل پدیدۀ سالمندی در برخی کشورها، انفجار جمعیت های جوان در سایر کشورها و چالش های پیچیده ناشی از محدودیت های روبه وخامت زیست محیطی، پیش بینی پیامدها برای کسب و کارها، کارگران و جوامع و برنامه ریزی برای آنها بیش از پیش دشوار و دشوارتر می شود. مشاغل از کجا خلق خواهند شد و به چه چیزی شباهت خواهند داشت؟ در این نشست بر این پرسش حیاتی تاکید شد و واکنش نوآورانه در زمینه      فن آوری، تغییرات ساختاری، توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و نیز نحوۀ ارتباط درونی فرآیندها برای شکل دادن به آینده کار، به خصوص در ارتباط با تعهد همیشگی سیاستی در مورد اشتغال کامل، بررسی شد. موضوع مورد بحث دیگر این بود که آیا سطوح سیاست های سنتی برای سیاست اقتصادی و اشتغال همچنان مطرح است. همچنین نقش دولت‌ها، شرکای اجتماعی و سایر گروه ها در هدایت و شکل دهی این فرآیند برای نسل بعدی بررسی شد. آنان بر سیاست ها و نهادهای ضروری متمرکز خواهند شد که آیا نوآوری و پیشرفت های فن آوری می تواند شکل های جدید و بهتری از کار ایجاد کنند.
نشست ویژه: چگونه جوانان امروزی آینده کار را می بینند و چکونه به ساختن آیندۀ مطلوب ما کمک خواهند کرد؟
جوانان امروزی محرک های آیندۀ اقتصاد ما، جامعه ما و نسل آینده هستند که به عنوان پیشکاران کره زمین خدمت خواهند کرد. آنان رهبران آینده در دولت ها، سازمان های کارفرمایی و کارگری هستند و نقش مهمی در این بحث ایفا می کنند که چگونه باید آینده ای را شکل داد که ما به عنوان یک جامعه به آن نیاز داریم. در این میزگرد فرصتی برای درک بهتر از دیدگاه جوانان از طریق تعامل و شرکت آنان در بحث های مربوط به "کار و جامعه" و "کار شایسته برای همه" و استماع نظرات آنان در مورد بحث "تشکیلات کار" و "راهبری کار" به دست آمد. از اینرو پرسش‌هایی طرح شد در این مورد که چالش ها و فرصت هایی که جوانان با گذار به دنیای کار با آن روبرو هستند کدام است؟ آنان این مسیر منتهی به تحقق رشد فراگیر پایدار برای نسل های آینده را چگونه می بینند؟ اگر روابط اشتغال دیگر آن ترتیبات قراردادی استاندار نباشد، جوانان روابط اشتغال را چگونه ارزیابی و تعریف می کنند؟ چه ساختارهای جایگزین یا جدید راهبری برای تنظیم و ارتقا موثر کار مورد نیاز است؟

 

  • نشست سوم: تشکیلات کار و تولید

در یک اقتصاد بیش از پیش جهانی شده، پیشرفت های فن آوری و رقابت پذیری درحال تحریک تحولات سریع در تشکیلات کار و تولید است. بنگاه ها که موتورهای اصلی تغییر هستند، همچنان به تاثیرگذاری عمیق بر این سیر تکاملی ادامه خواهند داد. اما این تحولات و نیز جدایی جغرافیایی، هرچه بیشتر مالی شدن اقتصاد و گسترش زنجیره های تامین جهانی به طور فزاینده الگوی بنگاه اقتصادی به عنوان تولید کننده کالا و خدمات از طریق اشتغال مستقیم نیروی کار را مطرح می کند. کار که قبلا در قالب یک شرکت منسجم شده بود اکنون در یک شبکه متشکل از نهادها و افراد با خطوط محو و نادیدنی از مسئولیت ها تجمیع شده است. این تحولات در رشد شکل های غیراستاندارد کار منعکس می شود که شامل خوداشتغالی در اقتصادهای صنعتی و اشتغال آسیب پذیر و یا غیر رسمی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه است. علاوه براین، فن آوری اطلاعات شامل اقتصاد دیجیتالی به ظهور و بروز شکل های نوین تولید و اشتغال انجامیده است از جمله اقتصاد گیگ و انبوه سپاری و نیز شکل های ارتباط از راه دور شامل کار جمعی، کارموقت و غیردائم و کار سیار مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات. در حالی که این روندها می تواند به کارآیی بیشتر برای کسب و کار و انعطاف بیشتر برای کارگران بیانجامد، همچنین می تواند شکل های نو و متفاوتی از کار مخاطره آمیز ایجاد کند و نتایج عمیقی برای سیاست ها و نهادهای طراحی شده برای ارتقا عدالت اجتماعی و نظام های حمایت اجتماعی داشته باشد. ناامنی فزاینده همچنین می تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود چرا که رای دهندگان تغییرات ناپایداری را برمی‌گزینند که ممکن است باعث عدم اطمینان بیشتر در کسب و کارها و اشتغال شود. در این نشست تغییرات در نحوۀ کارکرد کسب و کارها شامل پیامدها برای درک کنونی ما از آنچه به معنای کارفرما و کارگر است بررسی شد. همچنین شرکت کنندگان در مورد اشکال جدید روابط کار بحث و گفتگو کردند.

 

  • نشست چهارم: راهبری کار

قرن بیستم شاهد توسعه چارچوب و ساختار گفتگوی اجتماعی، معیارها و نهادهای تنظیم کار شامل استانداردهای     بین المللی کار، نظام های بازرسی کار، نمایندگی محل کار، دادگاه ها و دیوان های رسیدگی تخصصی کار بود. در عین حال، این معیارها و نهادها که برای روابط استخدامی رسمی، باثبات و شفاف هستند، در جایی که راهبری عمومی ضعیف است و در بسیاری نقاط جهان تحت فشار است و با پیچیدگی به مراتب بیشتری اجرا می شود. جوامع چگونه می توانند به فرسایش چارچوب نظارتی ایجاد شده پاسخ دهند؟ آیا ما به ساختارهای جدید یا متفاوت راهبری برای تنظیم کار به شکل موثر و عملی نیاز داریم؟ در این نشست اقداماتی که معیارها و نهادهای موجود را احیا می کند و یا شکل های جدیدی از تنظیم کار را ایجاد می کند که می تواند به رفع چالش های حال و آیندۀ راهبری کمک نماید، بررسی شد.       در این نشست ابتکارات بین المللی، ملی و اقداماتی که به تقویت سه جانبه گرایی می انجامد، مورد تاکید قرار گرفت. شرکت کنندگان، شکل های راهبری با محوریت نظام سیاسی کشورها را مورد بررسی قرار دادند (نظیر قوانین ملی و نهادهای اجرایی عمومی) و نوآوری های نوظهور از ناحیه شرکای اجتماعی و سایر اعضای جامعه مدنی (شامل شکل های جدید تشکیلات و اقدام دسته جمعی) و نیز روابط در حال تغییر و تحول بین راهبری عمومی و خصوصی مورد عنایت قرار گرفت.

 

The Future of Work We Want: A Global Dialogue
An ILO Centenary Initiative

 

International Labour Office

Session One: Work and society         

In the last century work became not only a means of material fulfillment, but also a fundamental tool for personal development and community participation. The connection between work and society will always remain. Transformations in the world of work are disrupting this connection, with uncertain outcomes. On one hand, social identities built on stable work relationships risk replacement by those that leave individuals isolated, insecure and alienated. In some countries, whole generations of adults are getting older without having experienced formal employment, with all the psychological and social tensions that disjunction entails. On the other hand, the pace and dynamics of economic change offer workers and businesses unprecedented choice and rewards, at least for those individuals with the skills and opportunities to take advantage of this change. 
How will societies manage these contrasting possibilities and their impact in a world of individuals whose differences in gender, age, education, migration status, financial resources and many other characteristics pose enormous challenges? Will these opportunities lead to increased inequality, segregation and polarization? Will they bring together or pull apart developed, emerging and developing economies?

 

Session Two: Decent jobs for all         

Innovation and technological change are transforming economies and societies while generating new paths to achieving prosperity and development. These processes may disrupt existing forms of work and the current mix of occupations; simultaneously, they are creating new forms of work and new occupations, thereby transforming the nature and organization of work. Against a backdrop of profound demographic imbalances with ageing cohorts in some countries, exploding youth populations in others and complex challenges resulting from deepening environmental constraints, the outcomes for businesses, workers and societies become increasingly hard to predict and plan against.
Where will the jobs come from and what will they look like? This panel will focus on that critical question by discussing the interplay of technological innovations, structural transformation, economic development and social change, and how these interlinked processes are expected to shape the future of work, particularly in relation to the longstanding policy commitment to full employment. Whether traditional policy levels for economic and employment policy remain relevant is a further consideration. Panelists will also address the role of governments, social partners and other groups in guiding and shaping this process for the next generation. They will focus on the policies and institutions necessary to ensure that innovation and technological advances create new and better forms of work.

 

Special Session: How youth of today see the future of work and how they will contribute to ensuring the future we want                   

Young people of today are the future drivers of our economy, our society and are the next generation to serve as stewards of our planet. They are the next set of leaders for our governments, employers- and workers-organizations and have a significant role to play in the discussion on how to shape the future that we need as a society.
The panel will provide an opportunity to develop a better understanding of the youth perspective through their reactions to the discussions on “Work and Society” and “Decent Work for All” and by hearing their views on the upcoming discussions on the “Organization of Work” and “Governance of Work”. It will feature questions such as, therefore, what are the challenges and opportunities young people are facing as they make the transition into the world of work. What do they see as the path forward to achieve sustainable inclusive growth for future generations? What does it mean for young people if the employment relationship is no longer the standard contractual arrangement? What new or alternative governance structures are needed to regulate and promote work effectively?

 

Session Three: The organization of work and production         

In an increasingly globalized economy, technological advancement and competitiveness are stimulating rapid evolution in the organization of work and production. Enterprises, which remain key vehicles of change, will continue to have a major impact on this evolution. But these developments, as well as geographical fragmentation, growing financialization of the economy and the expansion of global supply chains increasingly call into question the paradigm of the enterprise as a producer of goods and services through the direct employment of a workforce. Work that was previously integrated within one firm is increasingly diffused through a network of entities and individuals, with blurred lines of responsibility.
These developments are reflected in the increase in “non-standard” forms of work, which include self-employment in industrialized economies and vulnerable and/or informal employment in many emerging and developing economies. Furthermore, information technology including the digital economy has led to the emergence of new forms of production and employment, including the ‘gig economy’ and crowd sourcing, as well as forms of telecommuting that include crowd-work, casual work and ICT-based mobile work. While these trends can lead to more efficiency for business and flexibility for workers, they also generate new and different forms of precarious work and have profound consequences for policies and institutions designed to promote social justice and social protection systems. Increased insecurity may also cause political instability as electorates opt for volatile changes that may then entail additional business and employment uncertainties. This session examines changes in the way businesses work, including the implications for our current understanding of what it means to be an employer and an employee. Panelists will discuss new forms of the employment relationship and whether and to what extent that relationship will continue to be the locus for many of the protections now afforded to workers.
Session Four: The governance of work
The twentieth century saw the development of a framework of social dialogue, norms and institutions for regulating work, including international labour standards, labour inspection systems, workplace representation, specialist labour courts and tribunals. At the same time, these norms and institutions, which are well-suited to formal, stable and straightforward employment relationships, are far more complex to implement where public governance is weak, and are under pressure in many parts of the world.
How can societies respond to the erosion of the established regulatory framework? Do we need new or different governance structures to regulate work effectively? This session examines initiatives that revitalise existing norms and institutions and/or create new forms of regulation that may help to meet present and future governance challenges. The session focuses on both international and national initiatives, highlighting those that strengthen tripartism. Participants will address state- based forms of governance (such as national laws and public enforcement agencies) and innovations emerging from the social partners and other members of civil society (including new forms of collective organization and action), as well as the evolving relationship between public and private governance.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha