شناسه خبر: 42079
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد، ساعت 11:07

 

                

 

آقای احسان توالهی
009647801721281 - 09123219348
Ehsan-tavallahi@yahoo.com

 


 

 

                  

 

خانم زینب کریمیان
009647705740002 - 09181711434
kawa.2683@yahoo.com

 

 

 

                

 

آقای حکمت علیزاده
009647801721281 - 09363646876
Kanrash2@gmail.com
نشانی: آدرس :اقلیم کردستان عراق. اربیل. خیابان 30 متری. روبروی کنسولگری ایران

 


 

 

                  

 

خانم لیلا آقاپور
09121719896
Treata.sehat@yahoo.com
نشانی: :العراق. بغداد. الکراده و مسجل فی اتحاد الغرف التجاریه العراقیه/ غرفه تجاره بغداد رقم السجل 88995