زمان انتشار: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين ساعت 12:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱/۲۱ ساعت 12:12    تعداد بازدید: 610    کد مطلب: 38939

در کنترل عفونتهای بیمارستانی
بیمارستانهای تاکستان و رازی برتر شدند
در بین کلیه بیمارستانهای استان قزوین ، بیمارستان های تامین اجتماعی تاکستان و رازی در کنترل و مراقبت عفونتهای بیمارستانی برتر شدند.


مدیردرمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: در دو بیمارستان رازی و تاکستان رابطین کنترل عفونت انتخاب و شرح وظایف آنان مشخص گردید.
دکتر محمد صادق بابایی افزود: پس از تعیین شاخص و اهداف جهت کنترل عفونت درخصوص راهکارهای مناسب برای ارتقاء شاخص ها تصمیم گیری گردیدوتیم های بیماریابی جهت وضعیت بیماران در حین و پس از ترخیص تشکیل شد.
رییس بیمارستان تاکستان پایش محسوس و نامحسوس رعایت بهداشت دست ، اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست ، تعیین رابطین کنترل عفونت و تشکیل جلسه ماهانه با رابطین و تشویق پرسنلی که در بیماریابی همکاری دارند را از علتهای موفقیت در کنترل عفونت برشمرد .
دکتر کامران سلیمانی گفت در حین بستری پرستار کنترل عفونت، بیماران را با علائم عفونتهای بیمارستانی آشنا کرده و پس از ترخیص هم بیمار از طریق تلفن کنترل شده و علائم عفونت های بیمارستانی پیگیری میگردد.  
رییس بیمارستان رازی اظهار کرد: واحد میکروبیولوژی تخصصی کنترل عفونت در آزمایشگاه بیمارستان با حضوریک دکترمیکروب شناسی ویک کارشناس میکروبیولوژی تجهیز و راه اندازی گردید.
دکتر سعید مخلوقی تعهد تیم ارشد بیمارستان به موضوع کنترل عفونت ، مشارکت جدی در زمینه کنترل عفونت و انجام ممیزی بالینی در بخشهای بالینی را از عوامل موثر در کسب این رتبه برشمرد. 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha