• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
  • Wednesday, September 18, 2019
زمان انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر ساعت 10:24 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۳/۲۷ ساعت 15:39 | تعداد بازدید: 375 | کد مطلب: 34798

روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

خشونت علیه یک زن در هر کجا، تهدیدی برای صلح در همه جاست
" پابان دادن به خشونت علیه زنان یعنی تضمین حقوق اولیه زنان و رهاسازی همه ما از بندهای تعصب، زن ستیزی و نابرابری. راه روشن است و سازمان بین المللی کار به تلاش خود ادامه خواهد داد تا کل دنیای کار عاری از خشونت شود"
گای رایدر، مدیرکل سازمان بین¬المللی کار
بیانیه / ۵ آذر ۱۳۹۵باب
وقتی یک زن در محل کار مورد آزار و اذیت قرار می¬گیرد، به او اهانت یا حمله می¬شود، مفهوم کار شایسته برای همه به خطر می افتد و همه ما کمتر از این موضوع مبرا هستیم. وقتی جسم و روح یک زن در حل کار آسیب می¬بیند، همه ما باید در مقابل آن موضع بگیریم. در روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان، ما باید به طور شفاف بگوییم که تساوی جنسیتی وسیله¬ای برای حذف خشونت در دنیای کار است و اینکه تساوی و برابری جنسیتی هدف است.

رویکرد سنتی که در صدد حمایت از زنان "آسیب پذیر" است، آنان را در نقش قربانی قرار می¬دهد. بیایید به جای آن بر تغییر کلیشه¬های جنسیتی و روابط نابرابر قدرت بین مردان و زنان متمرکز شویم که چنین خشونتی را پایه ریزی می کند.

وضعیت کنونی بسیار حساس است، همانطور که در نشست سازمان بین¬المللی کار با حضور کارگران، کارفرمایان و کارشناسان دولت در باره خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار در ماه اکتبر گذشته بر آن تأکید شده است:
نشست سه جانبه کارشناسان با موضوع خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار:
هیأت مدیره سازمان بین¬المللی کار در نشست ۳۲۵ خود در ماه نوامبر ۲0۱۵ تصمیم گرفت "یک موضوع تعیین استانداردها در باب خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار در دستور کار اجلاس ۱۰۷ کنفرانس برای ماه ژوئن ۲۰۱۸ قرار دهد" و "یک نشست سه جانبه کارشناسی برای ارائه خط مشی¬های لازم ترتیب دهد تا هیأت¬¬مدیره براساس آن در نشست ۳۲۸ خود در ماه نوامبر ۲۰۱۶ تمهیدات اولین نشست بحث و گفتگو در باره تعیین ابزارهای ممکن را تا زمان کنفرانس بیندیشد" (نشست کارشناسان از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد).
خشونت در دنیای کار تهدیدی برای شأن، امنیت، سلامت و تندرستی همه است. خشونت نه فقط بر کارگران و کارفرمایان، بلکه بر خانواده¬ها، جوامع، اقتصادها و کل جامعه تأثیر می¬گذارد. در واقع خشونت در دنیای کار تیشه به ریشه تلاش¬های سازمان بین¬المللی کار برای ارتقا حق همه انسان ها برای "تلاش در جهت رفاه مادی و توسعه معنوی خود در شرایط آزادی و شأن انسانی امنیت اقتصادی و فرصت های برابر" می زند (بیانیه فیلادلفیا. این موضوع به تازگی شدیداً در سطح جهان با تصویب دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است که به تحقق اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای تمامی زنان و مردان، کاهش نابرابری ها و حذف "همه شکل¬های خشونت علیه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی" فرامی خواند (هدف 5،8 هدف¬۱۰ و هدف 2،5).
نیاز به رهبری بین المللی در موضوع خشونت در دنیای کار به تازگی در همایش¬های سازمان بین¬المللی کار مطرح شده است. در سال ۲۰۱۵، سازمان بین¬المللی کار موضوع خشونت را طی اجلاس ۱۰۴ کنفرانس بین المللی کار هم در مصوبه مربوط به بحث بازگشتی یا مکرر در مورد حمایت¬های اجتماعی (حمایت از کارگر) و هم در توصیه نامه شماره ۲۰۴ مورد تأکید قرار داد. این موضوع همچنین در ابتکار سدۀ سازمان بین المللی کار با موضوع زنان در کار در کانون توجه قرار دارد.
هیأت¬مدیره دستور کار زیر را برای نشست کارشناسی تصویب نمود:
• بررسی شناخت فعلی ما از خشونت در دنیای کار، روندهای مربوطه، شکل ها و وقوع آن؛
• بررسی ابعاد جنسیتی خشونت در دنیای کار؛
• بررسی تأثیر خشونت در دنیای کار بر کارگران و بنگاه¬ها از جمله بر رفاه و بهره وری کارگران، و عملکرد شرکت ها؛
• شناسایی گروه¬های کارگری، بنگاه ها، بخش¬ها و حرفه¬هایی که بیشتر در معرض خطر خشونت هستند؛
• بررسی راه¬حل¬ها برای جلوگیری و رفع خشونت در دنیای کار در قوانین و مقررات ملی و بین المللی،  پیمان های گروهی و سیاست¬های بنگاه¬ها؛ و
• براساس موارد فوق، ارائه خط¬مشی برای موضوع تعیین استانداردها در زمینه خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار که در دستور کار کنفرانس بین المللی کار برای ژوئن ۲۰۱۸ قرار داده شد. این خط مشی می تواند مشتمل بر شناسایی شکل¬های خشونت و اولویت¬ها و راه¬حل¬های آن باشد.
• خشونت و آزار و اذیت می¬تواند مانع از ورود زنان به بازار کار و ماندن در آن شود، به ویژه در بخش¬ها و شغل¬هایی با حضور پرتعداد و برجسته مردان؛
"وقتی زنی در محل کار مورد آزار و اذیت قرار می¬گیرد، به او اهانت یا حمله می شود، مفهوم کار شایسته برای همه به مخاطره می افتد."
• کارگران، به ویژه زنان کارگر وقتی از آنان انتظار می¬رود خدمات جنسی ارائه کنند یا در ازای گرفتن یک شغل یا ترفیع آزار و اذیتی را تحمل کنند تا در آن شغل بمانند یا از دستمزد بهره¬مند شوند، در معرض خطر قرار دارند؛
• زنان به طور نامتناسبی در شغلی¬های با دستمزد پایین، به خصوص در رده¬های پایین¬تر زنجیره¬های تأمین حضور دارند، و غالباً در معرض تبعیض، آزار جنسی و دیگر شکل¬های خشونت و آزار و اذیت محل کار قرار دارند؛
• خشونت و آزار و اذیت را نه برای زنان و نه برای مردان نمی¬توان "بخشی از شغل " به حساب آورد.
سازمان بین¬المللی کار در حال انجام تحقیقی است تا علت اینکه چرا زنان بی¬اندازه در کار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می¬گیرند و برای جلوگیری و حمایت از آنان در برابر این موضوع چه باید کرد، به درک عمیقی دست یابد. مهم¬تر اینکه دولت¬ها، کارفرمایان و کارگران در سرتاسر جهان، با برگزاری اولین نشست بحث¬و¬گفتگو در کنفرانس بین¬المللی کار برای ماه ژوئن ۲۰۱۸، خود را برای استانداردهای جدید بین المللی کار در زمینه خشونت و آزار و اذیت علیه زنان و مردان در دنیای کار آماده می کنند.
پایان دادن به خشونت علیه زنان یعنی تضمین حقوق اولیه زنان و رها شدن همه ما از قید و بند تعصب،  زن ستیزی و نابرابری. راه روشن است و سازمان بین¬المللی کار به تلاش خود تا زمانی که کل دنیای کار عاری از خشونت شود ادامه خواهد داد.

 

 

 


International Day for the Elimination of Violence against Women
Violence against one Woman anywhere is a threat to peace everywhere
"Ending violence against women is about guaranteeing the basic rights of women and liberating us all from the ties of prejudice, misogyny and inequality. The path is clear, and the ILO will continue its work until the entire world of work is free from violence," says ILO Director-General Guy Ryder.

Statement 25 November 2016

When a woman is harassed, humiliated or assaulted at work, the very notion of decent work for all is imperilled and we are all less free. When a woman comes to work, bruised in body and spirit, we must all take a stand.
On this International Day for the Elimination of Violence against Women, we must be clear that gender equality is the means to eliminate violence in the world of work, and that gender equality is the goal.
The traditional approach that seeks to protect “vulnerable” women, casts them in the role of victim. Let us focus instead on transforming gender stereotypes and unequal power relations between men and women that underpin such violence.
The situation is stark. As the ILO's meeting of Worker, employer and government experts on Violence against Women and Men in the World of Work this October recently observed:
• Violence and harassment may prevent women from entering the labour market, especially in male-dominated sectors and jobs, and remaining therein;
“When a woman is harassed, humiliated and assaulted at work, the very notion of decent work for all is imperilled."

• Workers, in particular women workers, are at risk when they are expected to provide sexual services or endure harassment in exchange for getting a job or promotion, in order to keep a job or in order to access their Wages:
• Women are disproportionately represented in low-wage jobs, especially in the lower tiers of the supply chains, and are too often subject to discrimination, sexual harassment and other forms of Workplace Violence and harassment;
• Violence and harassment cannot be considered “part of the job', neither for women nor for men.
The ILO is carrying out research to deepen understanding of why women are disproportionately affected by violence and harassment at work and what it takes to prevent and protect them against it. What's more, the world’s governments, employers and workers are preparing for new international labour standards on violence and harassment against women and men in the world of work, with a first discussion scheduled at the International Labour Conference in June 2018.
Ending Violence against Women is about guaranteeing the basic rights of Women and liberating us all from the ties of prejudice, misogyny and inequality. The path is clear, and the ILO will continue its work until the entire world of work is free from violence.

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر ساعت 10:24 | تعداد بازدید: 375 | کد مطلب: 34798
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگان