زمان انتشار: ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ آبان ساعت 09:43 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۸/۲۲ ساعت 09:40    تعداد بازدید: 11213    کد مطلب: 33961

پاسخ اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به سؤالات مخاطبان:
ماده 90 قانون تامین اجتماعی را بشناسیم
اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به سؤالات مخاطبان در خصوص قوانین و مقررات بیمه ای پاسخ می دهد.


ماده 90 قانون تامین اجتماعی:
«افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تحمل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.»
ـ نحوه اقدام کارفرمایان برای انجام معاینات پزشکی موضوع ماده 90 قانون را از شعب تامین اجتماعی، تهیه و متقاضیان موصوف را به آن مراکز معرفی و پس از انجام معاینات نتیجه آنها، را همراه با اولین لیست به شعبه محل پرداخت حق بیمه به منظور درج در پرونده کارگر، تحویل و رسید دریافت نمایند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha