• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
  • اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Tuesday, August 20, 2019
کلیدواژه: 32114
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور، ساعت 10:51
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۴/۱۹

مسئول دفتر بهبود کیفیت:سعید حمزه(کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)


این واحد در راستای استقرار استانداردهای حاکمیت بالینی –اعتباربخشی وایمنی بیمارفعالیتهای خود را با مشارکت پرسنل وظایف زیررا بعهده دارد:
1. نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان
2. بازنگری برنامه استراتژیک واجرای آن
3. مستندسازی اقدامات انجام یافته در جهت افزایش سطح ایمنی بیماران وکاهش خطاهای درمانی
4. انجام بازدیدهای مدیریتی منظم ومستمر
5.  ارائه گزارش اطلاعات
6. نتایج تحلیلها ومداخلات به مدیران وکارکنان
7. برگزاری جلسات اعتباربخشی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha