• ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
  • اِسَّبِت ١٥ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Saturday, August 17, 2019
کلیدواژه: 32113
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور، ساعت 10:47
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۲۲

مسئول آموزش: بهرنگ قربانزاده

فعالیتهای سوپروایزر آموزشی:

-همکاری و هماهنگی با مسئولین بخشها و واحدها در خصوص انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان ؛برنامه ریزی آموزشی و اجرای دوره های آموزشی

تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی وکارکنان جدید الورود

-هماهنگی درخصوص تهیه و تدوین محتوا وتعیین برنامه ها و روشهای آموزشی با توجه به خط مشی های کلی مدیریت درمان

-هماهنگی و همکاری در خصوص برگزاری آزمونهای علمی وتوانمندسازی سالیانه کارکنان و اجرای آن طبق برنامه تنظیمی و براساس سیاستهای سازمان

- ارائه پیشنهادات درخصوص تهیه وتامین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی وسایر امکانات سمعی وبصری با توجه به اعتبارات و درچارچوب بودجه مصوب

-تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

-هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی ذیربط

-پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

-کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری و سایر کارکنان دربرنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

-تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

-ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت وفیلم و....

-ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده

-شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

-مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری    

-هماهنگی ومشارکت درانجام طرحهای تحقیقاتی

-نظارت بر انجام برنامه کارآموزی دانشجویان و رفع نیازهای آموزشی با هماهنگی دانشگاه و مدیریت درمان

-هماهنگی با مدیریت درمان درخصوص  حضورکارکنان در سمینارها ؛کنگره ها و همایشهای علمی

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha