• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
 • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
 • Wednesday, September 18, 2019
کلیدواژه: 32013
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهريور، ساعت 13:35
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۲۲

مسئول واحد: شهلا صفرزاده

کارشناس پرستاری 

واحد کنترل عفونت در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد.

وظایف این واحد:

 • تدوین برنامه عملیاتی و برنامه بهبود کیفیت بصورت سالیانه و پایش میزان پیشرفت اجرای آن برنامه ها
 • استقرار و ارتقاء فرایندها منطبق با خط مشی ها و دستورالعملهای حیطه کنترل عفونت که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است.
 • شناسایی موارد عفونت بیمارستانی براساس تعاریف استانداردNNIS برای چهار عفونت شایع و گزارش منظم آنها با فرم های مربوط به گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی
 • اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان در رده های مختلف درمان و غیردرمان در زمینه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی از طریق برگزاری آموزش سالیانه،توزیع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره
 • برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و ارائه آمار در حیطه کنترل عفونت و طرح مسائل و مشکلات و تصمیم گیری برای رفع مشکلات و ارتقاء فرایندها
 • گزارش بیماران پذیرش شده با تشخیص بیماریهای مشمول گزارش فوری و غیرفوری به مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
 • آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزرین برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت
 • همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان در انتخاب و به کارگیری انواع گندزداها و ضدعفونی کننده ها و آموزش بهره برداری به کارکنان مرتبط
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی و ارتقاء برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 • کمک به ارزیابی فعالیت های بخش های بیمارستان در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های بیمارستانی براساس چک لیست های نظارت و ارزشیابی  یکسان مصوب کمیته کشوری
 • پیگیری انجام اقدامات لازم پس از آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده آلوده در کادر بهداشتی

 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha