زمان انتشار: ۱۳۹۲ دوشنبه ۷ مرداد ساعت 12:14 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۲۱ ساعت 17:22    تعداد بازدید: 1171    کد مطلب: 3009

درباره استان
درباره اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی


امنیت فردی و اجتماعی و جستجوی بی وقفه آن، همواره یکی از خصوصیات ذاتی بشر بوده است. شیوه های تأمین امنیت از دیرباز تا کنون دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است. مردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامدهای ناگوار مانند حوادث و سوانح، بیماریها و دیگر خطرات مصون دارند. شواهد تاریخی نشان میدهد که اغلب بروز این بحرانها بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای می گذارد.
در این راستا «تأمین اجتماعی» به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد ، می تواند نقش به سزائی در حمایت از مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید.به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی، از آن نه تنها به عنوان «ابزار و بستر توسعه» بلکه به عنوان یکی از «اهداف توسعه پایدار»نام می برند.
 

خدمات و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است و در سطح استان استان آذربایجانشرقی با 28 شعبه اصلی، 8 شعبه اقماری 13 واحد  کارگزاری رسمی، دو بیمارستان و 12 درمانگاه محقق می گردد.
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:
   حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
   مستمری بازنشستگی
   مستمری از کارافتادگی
   مستمری بازماندگان
   مقرری بیمه بیکاری
   غرامت دستمزد ایام بیماری
   پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
   کمک هزینه ازدواج

 

جمعیت تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی
جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شامل  673 هزار بیمه اصلی  که با احتساب افراد تبعی بیش از دو میلیون نفر بالغ بر 53% جمعیت استان را شامل می گردد.
همچنین افراد مستمری بگیر این استان بیش 171 هزار نفر و با احتساب افراد تحت تکفل بالغ بر 298 هزار نفر می باشد.

تعداد کارگاههای تحت پوشش
تعداد کارگاههای فعال تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان قریب به 48 هزار واحد فعال است که بر اساس نوع مالکیت و نحوه اداره به دو دسته کارگاههای دولتی و غیردولتی تقسیم می گردد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha