زمان انتشار: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت 11:47    تعداد بازدید: 333    کد مطلب: 28306

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان مطرح کرد:
عدم تناسب شغل با توانایی افراد، عامل مهم حوادث ناشی از کار
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان ضمن اشاره به اثرگذار بودن عدم تناسب شغل با توانایی های جسمی و روحی افراد به عنوان یکی از عوامل مهم بروز حوادث ناشی از کار، بر لزوم اجرای دقیق الزامات ماده 90 قانون تامین اجتماعی توسط کارفرمایان تاکید کرد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سید فاضل حیدری بلوکی ضمن اشاره به ماده 90 قانون تامین اجتماعی، ماده 92 قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف تامین اجتماعی، توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار به عنوان یک ضرورت مهم محسوب می شود.
وی عدم تناسب شغل با توانائی جسمی و روحی افراد را به عنوان یکی از عوامل بروز حوادث یا تشدید بیماری بیمه شدگان و وارد شدن خسارت های جسمی و روحی دانست .
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان افزود: در مواردی که کارفرمایان نیروی جدیدی را به استخدام درمی آوردند، می بایست نتیجه معاینات قبل از استخدام بیمه شده را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
وی بیان کرد: ارائه نتیجه معاینات بیمه شدگانی که قبلاً در کارگاه شاغل شده اند نیز به عهده کارفرماست و ارایه آن به واحدهای اجرایی شعب تامین اجتماعی ضرورت دارد.
به گفته حیدری بلوکی، در مواردی که بیمه شده طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی تشخیص داده شده، لازم است مدارک مربوط به از کارافتادگی کلی به همراه نتیجه معاینات قبل از استخدام به مدیریت درمان استان منعکس شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه