زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ بهمن ساعت 14:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۱۴ ساعت 09:50    تعداد بازدید: 12975    کد مطلب: 27121

بازنشر؛
جزییات بیمه تامین اجتماعی اتباع بیگانه و شرایط بیمه کارگران خارجی
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت:اتباع بیگانه دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می‌شوند و در حال حاضر بیمه اتباع بیگانه بدون هیچ مشکلی در تامین اجتماعی استان اجرایی می‌شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،«علی اصغر دادخواه » در گفت و گویی با اعلام این خبر افزود:اتباع بیگانه دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می‌شوند و در حال حاضر بیمه اتباع بیگانه بدون هیچ مشکلی در تامین اجتماعی استان اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اتباع بیگانه در صورت اشتغال به شغلی در استان قم می‌توانند از بیمه اجتماعی برخوردار شوند،تصریح کرد:در این صورت بیمه این افراد همانند ایرانیان شاغل داخل کشور و تابع قوانین عام تامین اجتماعی خواهد بود.
دادخواه در مورد مقاوله نامه سازمان بین المللی کار میان ۱۱۶ کشور که در خصوص حوادث ناشی از کار است،گفت:براساس این آیین نامه کشورهایی که به این مقاوله نامه ملحق شده و عضو آن هستند کارگران بیگانه در آن کشور در مقابل حوادث بیمه هستند و نرخ حق بیمه آنان طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.
به گفته وی، همچنین موافقت نامه‌هایی میان کشورهای مختلفی منعقد شده است بطوریکه بر اساس آن اتباع بیگانه کارگری در هر کشوری از حمایت‌ها و بیمه تامین اجتماعی طبق موافقت‌نامه مذکور و قوانین کشور خودشان برخوردار خواهند شد.
وی اظهار کرد:کارفرمایان می‌توانند برای بیمه کارگران غیر ایرانی با در دست داشتن مدارکی مانند روادید،گذرنامه و مجوز اشتغال نیروهای خود به شعب تامین اجتماعی قم مراجعه و با تکمیل فرم و پرسشنامه و همچنین پرداخت حق بیمه نسبت به بیمه تامین اجتماعی آنان اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم از کارفرمایانی که اتباع بیگانه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را به کار می‌گمارند خواست با ارائه مدارک معتبر مانند روادید ورود با حق کار مشخص به همراه پروانه کار یا مجوز اشتغال معتبر صادره توسط اداره اتباع بیگانه حوزه محل اشتغال،گذرنامه، فرم تکمیل شده پرسشنامه نام نویسی و لیست پرداخت حق‌بیمه نسبت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه آنان مطابق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

وی ادامه داد:تمامی اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر بوده و در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، مشمول بیمۀ اجباری بوده وکارفرمای وی مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، ٧ درصد سهم کارگر را کسر نموده و به همراه ٢٠ درصد سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.
دادخواه اظهار کرد:اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر بوده و در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل باشند مشمول بیمه اجباری هستند.
وی گفت:اگر کارفرمایان از امضاء و تایید پرسشنامه نامنویسی مشمولان خودداری کنند،اتباع مزبور می توانند با مراجعه به واحد بازرسی شعبه تامین اجتماعی مربوط درخواست بازرسی نمایند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم تصریح کرد:اتباع خارجی که به صورت خویش فرما در یکی از مشاغل مشمول قانون تامین اجتماعی فعالیت داشته و دارای کارت کار یا پروانه کار معتبر باشند در صورت تمایل می توانندبا احراز سایر شرایط مقرر در قانون از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل ازاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

اتباع ایرانی که در خارج از کشور سکونت دارند اعم از شاغل، غیر شاغل و یا دانشجو در صورت تقاضا می‌توانند از مزایای سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه‌های موجود استفاده کنند؛ بنابراین سه روش برای اختصاص خدمات بیمه‌ای به این افراد تعریف شده است.
۳ روش بیمه شدن ایرانیان مقیم خارج از کشور

اتباع ایرانی مقیم خارج می‌توانند به طور مستقیم در زمان حضور در کشور به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده و در قالب قوانین بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند، همچنین در صورت عدم امکان حضور این افراد در کشور با اعطای وکالت به فردی دیگر امکان ثبت نام و حمایت بیمه‌ای از جانب وکیل آن‌ها در شعب سازمان تامین اجتماعی فراهم شده است.
در اکثر کشورهای دنیا کارگزاری‌های رسمی برون مرزی ایجاد شده است تا اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور بتوانند در کشورهای دیگر نسبت به پوشش بیمه‌ای اقدام کرده و در زمان اقامت خود از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
پس از مراجعه متقاضی به شــعبه یا کارگزار برون مرزی ( وابسته کار، کنسولی و نمایندگی سیاسی) و یاسامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور و ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده، سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف دو مــاه از تاریخ ثبت تقاضا، اســتحقاق یا عدم اســتحقاق متقاضی را بررسی ونتیجه را اعلام کند و متقاضی نیز ظرف مدت یکماه نســبت به امضای قــرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.
شرایط سنی پذیرش تقاضا
حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام است. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.
پذیرش درخواســت آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ ســال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود.
حداقل ســن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمســی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذی صلاح ارائه کنند.
بیمه افراد در شرایط ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج
براساس قوانین موجود هر سازمان بیمه‌ای موظف است قبل از پوشش افراد معاینات پزشکی فرد متقاضی را بررسی کند در این صورت اگر معاینات بیانگر بیماری خاص در فرد باشد پوشش بیمه‌ای به آن بیماری تعلق نمی‌گیرد، یعنی تمامی بیماری‌هایی که از بعد از پوشش بیمه‌ای در فرد بروز کند توسط سازمان تامین اجتماعی حمایت می‌شود، اما وجود هر گونه بیماری بالاخص بیماری‌های صعب العلاج، معلولیت‌های مادرزادی، عوارض ناشی از تصادفات و کما قبل از پوشش بیمه‌ای فرد خارج از چارچوب خدمات بیمه‌ای محسوب می‌شود.
در حال حاضـر بیمه‌شـدگان صرفا از خدمات درمانی مراکز ملکی و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی در داخل کشور برخـوردار می‌شوند. همچنیـن پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی (پروتـز و اروتـز) و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه‌شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می‌شود.
نحوه انجام معاینات پزشکی در شروع بیمه پردازی
یکی از عمده مشکلات عقد قرارداد بیمه بین متقاضیان و سازمان برای ایرانیان ساکن در خارج از کشور انجام معاینات پزشکی بود که با توجه به توافقات به عمل آمده فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می¬‌گیرد. نمایندگی سیاسی، کنسولگری، کارگزار و یا وابسته کار پس از احراز هویت متقاضی، وی را جهت انجام معاینات به پزشک معتمد (ترجیحاً پزشک متخصص داخلی) که مورد تأیید مراجع یادشده در خارج از کشور است، معرفی و متقاضی نیز پس از انجام معاینات مربوطه، پس از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به سازمان ارسال می کند. البته امکان ارسال از طریق کارگزاران برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سامانه متمرکز فراهم شده است.
واحد اجرایی ذیربط موظف است در اسرع وقت نتیجـه معاینات و مدارک مربوطه را به کمیسـیون پزشکی بیمه‌های خاص ارسال و کمیسیون پزشـکی مذکور نیـز با بررسی دقیق مستندات در خصـوص سلامت و امکان انعقاد قرارداد با تعهد مستمری ازکارافتادگـی اظهـار نظـر و مراتـب را بـه واحـد اجرایـی اعلام کند.
شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی
دارا بـودن حداقـل ۲۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه و ۶۰ سـال سـن بـرای مردان و ۵۵ سـال سـن بـرای زنان، داشـتن ۳۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه بـا ۵۰ سـال سـن بـرای مـردان و ۴۵ سـال سـن بـرای زنـان و یا داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی شروط برقراری مستمری بازنشستگی است.
اما نحوه دریافـت مزایـای مسـتمری بـرای شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور توســط کمیســیون‌های فنــی و پزشــکی ایــن ســازمان ازکارافتــاده کلــی شــناخته می شــود نیز به این شکل است: چنانچـه بیمـه شـده در برابـر تعهـد بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و فـوت قــرارداد منعقــد و پــس از پرداخــت حق بیمــه درخواست بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بالطبع شــرکت در کمیســیون پزشــکی را داشته باشــد، در صــورت صــدور گواهــی پزشــک معالــج متخصــص مرتبـط مبنـی بـر غیرقابـل علـاج بـودن بیمـاری، اتمـام درمان‌هــای انجــام شــده و همچنیــن ازکارافتادگــی، شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی طبــق مقــررات ســازمان و بــا فرمــت تعریــف شــده بـه کمیسـیون پزشـکی کـه در داخـل کشـور تشـکیل می‌شــود، معرفــی می‌شود و کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده ۹۱ قانـون تأمین اجتماعی، از کارافتادگـی کلی بیمه‌شـده را بـه میزان حداقل ۶۶ درصـد و یا بالاتر تعیین می کند.
بیمه شـده باید حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه ظــرف ۱۰ ســال قبــل از شــروع بیمــاری و همچنیــن ۹۰ روز ســابقه پرداخـت حق بیمـه ظـرف یـک سـال قبـل از شـروع بیمـاری منجـر بـه ازکارافتادگـی باشـد.
شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور
یک شرط احراز و برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور این است که بیمه‌شـده متوفـی ظـرف ۱۰ سـال قبـل از تاریـخ فـوت حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه بـوده، مشـروط بـر اینکـه ۹۰ روز آن مربـوط بـه آخریـن سـال حیـات باشـد. شرط احراز دوم نیز این است که بیمه‌شــده متوفــی حداقــل ۲۰ ســال ســابقه قابــل قبــول داشــته باشــد.
در صورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکـن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجـد شرایط وی استحقاق دریافـت مسـتمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موضوع  پرداخت حداقل مستمری) و به نسبت سهام مقـرر در ماده ۸۳ قانـون را خواهنـد داشـت.
سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با ارائه این قبیل تسهیلات و حمایت ها زمینه‌های برقراری و ارتقای رفاه را برای آحاد ایرانیان در هر نقطه از دنیا فراهم کند و این انتظار وجود دارد که هموطنان خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه‌ای فراهم شده نسبت به مشارکت در نظام تأمین اجتماعی اقدام کرده و از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

تعهدات تامین اجتماعی به اتباع خارجی

اتباع خارجی می‌توانند از حمایت‌های بلندمدت سازمان شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگی، مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار و مستمری از کار افتادگی کلی و جزئی ناشی از کار برخوردار شوند. همچنین تعهدات کوتاه‌مدت مانند حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه وسایل پزشکی شامل حال آنها می‌شود.

اتباع، بیمه بیکاری نمی‌گیرند

بیمه بیکاری تنها محدودیتی است که مجلس شورای اسلامی برای اتباع خارجی در نظر گرفته است بر این اساس این افراد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. این درحالی است که اتباع خارجی که به طور قانونی با ارائه مجوز اقامت و اشتغال در کشور مشغول به فعالیت هستند می‌توانند همانند ایرانیان از مزایای سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده و تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.

همچنین بیماری‌های مادرزادی در هر یک از اتباع ایرانی و خارجی تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند و هزینه‌های درمان بر عهده خانواده‌ها است.

تنها تفاوت اتباع خارجی با ایرانیان در پرداخت حق بیمه سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری است که به دلیل عدم بهره‌مندی اتباع خارجی از بیمه بیکاری هزینه ۳ درصد این قانون از افراد دریافت نمی‌شود، ولی در دیگر شرایط همانند ایرانیان مشمول قوانین بیمه‌ای می‌شوند.

منوط شدن بیمه اتباع خارجی به تمدید پروانه کار

به استناد ماده ٥ قانون تأمین اجتماعی، اتباع خارجی که در ایران اشتغال به کار دارند، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و پروانه کار آنان تمدید شده است. بیمه شدن اتباع خارجی با تمدید پروانه کار آنان امکان پذیر است.

اتباع خارجی به منظور بهره‌مندی از مزایای قانون تأمین اجتماعی، باید با مراجعه به مراکز معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تمدید یا تجدید پروانه کار خود اقدام کنند.

آن دسته از اتباع خارجی که در مهلت مقرر نسبت به دریافت، تمدید و یا تجدید پروانه‌ کار خود اقدام نکنند، دریافت لیست و حق بیمه مربوطه و همچنین تمدید اعتبار دفترچه درمانی آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

مشمولان بیمه اتباع خارجی

اتباع خارجی که نزد کارفرما مشغول به کار هستند و رابطه مزدبگیری دارند و همچنین دارندگان حرف و مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، طلاب و روحانیون خارجی و افرادی که علاقمند هستند تا به صورت اختیاری بیمه خود را ادامه دهند، می‌توانند از مزایا و خدمات سازمان تامین‌اجتماعی استفاده کنند.

بیمه خویش فرمای اتباع خارجی

طبق قوانین، صاحبان حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان) با شرط سنی حداکثر ٥٠ سال و دارا بودن مجوز اشتغال می‌توانند به شعب تامین‌اجتماعی مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

آیا اتباع خارجی که در کشور خود بیمه هستند، باید نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه شوند؟

هرگاه اتباع خارجی طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا کشور دیگری بیمه باشند، از شمول مقررات تامین‌اجتماعی معاف هستند. البته اگر این افراد عضو کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ١٩ سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه تساوی رفتار با آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار مصوب سال ١٩٢٥) باشند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرند و کارفرمایان موظفند ٣ درصد از حقوق و مزایای دریافتی آنها را کسر و هرماه، تا مادامی که در ایران اشتغال دارند، به حساب سازمان واریز کنند و در صورت بروز حادثه از خدمات درمانی تا بهبود، غرامت دستمزد، غرامت نقص عضو، از کارافتادگی جزئی، از کارافتادگی کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار استفاده خواهند کرد.

بیمه ورزشکاران خارجی مانند مربیان خارجی تیم‌های ایرانی یا ورزشکاران خارجی در تیم‌های ایرانی

با توجه به این‌که ورزشکاران خارجی براساس ماده ١٢٠ قانون کار به منظور ادامه فعالیت ورزشی‌ خودشان پروانه کار دریافت می‌کنند، لذا مشمول ماده ٥ قانون تامین‌اجتماعی هستند که در این رابطه براساس مکاتبه‌ با وزیر ورزش، به فدراسیون‌های  فوتبال، والیبال، بدمینتون، اسکواش، هندبال و... دستور داده شده که لیست حق بیمه مربیان، بازیکنان و ورزشکاران خارجی که در باشگاه‌های ورزشی ایران اشتغال دارند را به سازمان ارائه دهند تا از خدمات سازمان استفاده کنند.

طبق توصیه تامین اجتماعی اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور اشتغال دارند هرچه سریع تر به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان مزایای پوشش بیمه‌ای خودشان قرار گیرند و متناسب با شرایط کاری خود حتما یکی از گزینه‌های بیمه‌ای را انتخاب کنند، همچنین به کارفرمایان توصیه می‌شود که به دلیل تبعات به کارگیری نیروهای اتباع خارجی غیرمجاز از به کارگیری آنها خودداری کنند و از اتباع خارجی دارای مجوز کار استفاده و آنها را نیز نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند.

 

کارگران ایرانی و خارجی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از لزوم پوشش بیمه ای شاغلین در مناطق آزاد تجاری صنعتی خبر داد.
 هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغال زایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود . این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.

وی با بیان اینکه طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، اظهار داشت: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از این حق باید برخوردار شوند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٦ خرداد ماه ١٣٧٣ در ماده ٤٦ تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "‌صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام کند ولی مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تاسیس صندوق‌های بیمه ای انجام ندادند.
دکترخزاعی اظهار داشت: در سال ٧٤ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، تبصره ای به ماده (٤٦) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.
وی با اشاره به ‌تبصره ذیل ماده ٤٦ گفت: سازمان تامین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند. این تصویبنامه به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دکتر خزاعی افزود: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده ٤٦ رأسا و یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا سایر شرکت های بیمه اقدام به تاسیس صندوق و یا صندوق هایی برای ارایه خدمات تأمین اجتماعی بنمایند باز هم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه ای حسب مورد به تمامی شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند .
مدیرکل اتباع تأمین اجتماعی گفت: علیرغم اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول ٢٤ سال گذشته از زمان تصویب ماده ٤٦ به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند، متأسفانه در اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته اند.
دکتر خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده ٩ مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
وی اظهار داشت: از طرفی ماده ٥١مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد؛ رعایت مقاوله‏ نامه ‏ها و توصیه‏ نامه‏ های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مقاوله نامه های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله نامه شماره ١٩ سازمان بین المللی کار است که در سال ١٣٠٤ تصویب شد و کشور ایران در ١٣٥١ به آن ملحق شده است. براساس این مقاوله نامه هر کشوری که بدان ملحق شود متعهد است که در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله نامه ملحق می شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند، همانگونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می کند.
دکتر خزاعی گفت: سازمان تامین اجتماعی با دریافت ٣ درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارایه خدمات بیمه ای و درمانی  همچون غرامت دستمزد ، از کار افتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.
دکتر خزاعی ضمن تأکید بر اجرای ماده ٥١ مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری گفت: قوانین بیمه ای مناطق آزاد شفاف و مصرح هستند که استنکاف از اجرای آن ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق الذکر اعم از داخلی و خارجی است.

 

*بیمه ورزشکاران و مربیان خارجی

مطابق ماده (5) قانون تأمین اجتماعی، کلیه اتباع خارجی که طبق مقررات ج.ا.ایران اشتغال بکار دارند مشمول این قانون بوده و بازیکنان، ورزشکاران و مربیان خارجی نیز که طبق مواد 120 تا 129 قانون کار می‌بایست مجوز فعالیت خود را از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت دارند، از این قاعده مستثنی نخواهند بود و خود یا کارفرمای (باشگاه) مربوطه مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه می‌باشند.
 به استناد دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس تمدید و تجدید مجوز فعالیت این افراد پس از اخذ گواهی بیمه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد پذیرفت.

 

 

دریافت فایل بروشور بیمه اتباع خارجی - شماره یک

دریافت فایل بروشور بیمه اتباع خارجی - شماره دو

دریافت فایل "بنر اطلاع رسانی در خصوص بیمه اتباع خارجی"

 

دستمزد و میزان حق‌ بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور در سال 1398 مشخص شد

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398، میزان حق ‌بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور مشخص شد.

دکتر احمدرضا خزاعی گفت: به استناد بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار گرفته اند و همچنین بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد باید مراتب را به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.
دکتر خزاعی گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل دارای دستمزد مقطوع در سال 98 مبلغ 505 هزار و 627 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی در سال 97، معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال افزایش یافته است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی افزود: بر این اساس اداره کل اتباع اقدام به تنظیم جداول و شرح نوع بیمه، حداقل دستمزد روزانه و ماهانه، نرخ حق بیمه، سهم کارگر و کارفرما کردده است.
وی اضافه کرد: اتباع خارجی که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار دارند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه کار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (1.2 حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند.
به گفته دکتر خزاعی، مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال 98 اعمال شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مورخ 28 اسفند سال 97، در سال 1398 حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور برابر با 22 میلیون و 753 هزار و 233 ریال و حداکثر دستمزد ماهانه برابر با 106 میلیون و 181 هزار و 754ریال خواهد بود.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذکر با نرخ 14 درصد، مبلغ سه میلیون و 291 هزار و 634 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد، مبلغ 15 میلیون و 360 هزار و 960 ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ سه میلیون و 185 هزار و 453 ریال و حداکثر دستمزد 14 میلیون و 865 هزار و 446 ریال است. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبناء، مبلغ 2 میلیون و 116 هزار و 51 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد مبلغ 9 میلیون و 874 هزار و 903 ریال است.
دکتر خزاعی خاطر نشان کرد: درخصوص سایر سطوح دستمزدی مبنای پرداخت حق بیمه نیز معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال به آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال گذشته، افزوده می شود. بدین ترتیب برای مثال مبلغ حق بیمه در مورد دستمزد بیست میلیون ریال در سال 1397، میزان 25 میلیون و 211 هزار و 470 ریال در سال 1398 خواهد بود.
وی همچنین درخصوص دستمزد و مأخذ کسر حق بیمه ایرانیان خارجی از کشور، گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساکن در اقصی نقاط جهان بین 1،5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلان است و این گروه از مخاطبان سازمان با انتخاب نرخ 14 درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا 18 درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذکور با پرداخت 9 درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند می شوند.
« دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 (اتباع خارجی) برای بیمه شدگان اجباری که تحت عنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار هستند، طبق بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 98 انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل 505 هزار و 627 ریال تعیین شده است که در 6 ماهه اول سال (براساس 31 روز) 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و در نیمه دوم سال (براساس30روز) 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال خواهد بود که بعلاوه مبلغ یک میلیون و 900 هزار ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند 3 تصویبنامه شورای عالی کار) به ترتیب معادل 17 میلیون و 574 هزار و 437 ریال و 17 میلیون و 68 هزار و 810 ریال خواهد بود.
همچنین در بیمه اختیاری، رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌ شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال با لحاظ ضریب 1،2 حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز ) مبلغ 18 میلیون و 809 هزار و 325 ریال و در نیمه دوم سال (30 روز) مبلغ 18 میلیون و 202 هزار و 572 ریال تعیین شده است.
برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار، در این نوع بیمه نیز رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز) مبلغ 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و درنیمه دوم سال (30روز) نیز 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال است.
همچنین درمورد نرخ 18 درصد، مبلغ حق بیمه بر مبنای حداقل و حداکثر دستمزد در شش ماه اول سال به ترتیب ماهانه مبلغ چهار میلیون و 232 هزار و 101 ریال و 19 میلیون و 749 هزار و 806 ریال و در شش ماهه دوم سال به ترتیب ماهانه چهار میلیون و 95 هزار و 582 ریال و 19 میلیون و 112 هزار و 716 ریال خواهد بود. »

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha