شناسه خبر: 25067
تاریخ انتشار:۱۳۹۴ شنبه ۱ اسفند، ساعت 01:52

جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان در حوزه بیمه شدگان در این صفحه سرا قابل مشاهده و بهره برداری می باشد:

                                                                              

آشنایی با خدمات و حمایت های سازمان تأمین اجتماعی-جلد                       نحوه صدور برگ پرداخت حق بیمه غیر حضوری

                                                              

کمک هزینه ازدواج                                                                                                 کمک هزینه بارداری

                                                              

غرامت دستمزد ایام بیماری                                                                 مستمری از کارافتادگی

                                                             

مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان                           حمایت در برابر حوادث و بیماری ها

                                                               

آشنایی با کمیسیون های پزشکی موظوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی       آشنایی با خدمات و مقررات بیمه ای ویژه بیمه شدگان

 

                                                                 

مستمری بازنشستگی                                                                                               بیمه بیکاری (ضوابط برقراری و مدت پرداخت)

 

                                                                  

مستمری بازماندگان                                                                                                     کمک هزینه کفن و دفن

 

 

 

 

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha