زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 11:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:15    تعداد بازدید: 24877    کد مطلب: 2431

اداره کل استان قزوین


پیش شماره استان کد (028) میباشد.

اداره کل استان
قزوین، چهار راه ولیعصر(عج)، بلوار شهید بهشتی، نبش کوچه شهید یگانگی، کدپستی 34834ـ34156      
تلفن مستقیم ........................................... 2ـ33347921
نمابر ............................................................ 33343020
معاونت ...................................................... 33322467
نمابر معاونت ............................................. 33354107
معاون بیمه ای .......................................... 33343775
آمار ........................................................... 33348625
حراست ..................................................... 33343848
حقوقی ......................................................... 33340132
اجراییات ...................................................... 33347132
بازرسی .................................33343776، 33326461
بیمه شدگان ..................................................... 33351111
درآمد ........................................................ 33343776
مستمریها .................................................... 33354109
نامنویسی .............................. 33322467، 33340132
آموزش ..................................................... 33333547
اداری ............. 33334977، 33351110، 33334977
بودجه و اعتبارات ......................................... 33363400
مالی ........................................................ 1-33339820
روابط عمومی ............................................. 33369767
فرابری داده ها ................................................ 33321389
مشاوره ...................................................... 33334705
نظارت و ارزشیابی .......................................... 33354110
تلفنخانه  ................................ 33322466، 33343021
شعبه یک قزوین (شهید انبارلوئی)
قزوین، میدان ولیعصر(عج)، بلوار آیت ا…طالقانی، خیابان فرعی اداره برق، جنب بیمارستان کوثر،کدپستی341851671 
تلفن مستقیم ............................................  33246633
نمابر ............................................................ 33237521
معاون بیمه ای ........................................... 33237486
معاون اداری و مالی ..................................... 33239945
اداری ........................................................... 33247581
مالی ........................................................... 33247580
فرابری داده ها ............................................... 33237524
اجراییات ...................................................... 33239946
درآمد ......................................................... 33247582
نمابر نامنویسی .......................................... 33237523
کارگزاری 70 ................................................ 33246675
قزوین، خیابان شهدا، بعداز مسجد شیخ الاسلام، جنب رستوران پذیرایی ایران
تلفنخانه  ....... 33237530، 33237529، 33237527

شعبه دو قزوین
قزوین، میدان ولیعصر(عج)، بلوار خرمشهر، نرسیده به ترمینال  کدپستی 1167ـ34185              
تلفن مستقیم .............................................. 33568006
نمابر ............................................................... 33551011
معاون بیمه ای ........................................... 33564470
معاون اداری و مالی ..................................... 33569049
اداری .......................................................... 33573871
مالی ............................................................ 33557004
فرابری داده ها .................................................. 33552201
اجراییات ........................................................ 33550010
درآمد ............................................................ 33569002
نمابر نامنویسی ............................................ 33571815
تلفنخانه ........................... 33564480، 5-33556003

شعبه سه قزوین
قزوین،میدان جانبازان،ابتدای ایران، کدپستی 3414765918
تلفن مستقیم ............................................ 9-33690118

شعبه شهر صنعتی البرز
شهر صنعتی البرز، بلوار میرداماد غربی، کدپستی 34139373369
تلفن مستقیم ................................................  32224090
نمابر .............................................................. 32223090
معاون بیمه ای ............................................. 32235350
معاون اداری و مالی ...................................... 32235351
اداری ............................................................. 32247203
مالی ............................................................. 32247204
فرابری داده ها ................................................. 32225938
اجراییات .......................................................... 32229190
درآمد ........................................................... 32247205
نمابر نامنویسی ............................................... 32229193
کارگزاری 100 ............................................ 4-32243903
شهر صنعتی، خ میرداماد غربی، جنب کیا موتورز ساختمان صنعت
تلفنخانه  .................................................... 2-32229760

 

شعبه تاکستان
تاکستان، خیابان امام خمینی(ره)، میدان پانزده خرداد، جنب راه‌آهن، کدپستی 13191 – 34818                       
تلفن مستقیم ...............................................  35230691
نمابر ............................................................ 35239606
معاون بیمه ای، اجراییات ............................... 35236022
اداری ............................................................. 35246491
مالی ............................................................ 35246492
فرابری داده ها ................................................. 35230692
نمابر نامنویسی ............................................ 35230693
تلفنخانه  .................................................. 6-35230694

شعبه بوئین زهرا
بوئین زهرا، میدان امام حسین(ع)، جنب آتش ‌نشانی، کدپستی 3451764584
تلفن مستقیم ............................................... 34224700
نمابر ............................................................ 34223239
اداری ............................................................ 34229382
مالی ............................................................ 34229380
فرابری داده ها ................................................... 34222041
اجراییات ....................................................... 34229381
نمابر نامنویسی ............................................. 34224080
تلفنخانه  .......... 34225100ـ 34222041ـ 6-34223235

شعبه آبیک
آبیک، بلوار امام خمینی(ره)، چهار راه عارف، کدپستی  344151351
تلفن مستقیم ................................................. 32890991
نمابر ............................................................. 32898501
اداری ............................................................. 32890997
مالی ............................................................. 32890993
فرابری داده ها ................................................ 32898507
اجراییات ........................................................ 32890992
درآمد .......................................................... 32898503
نمابر نامنویسی ............................................. 32890996
تلفنخانه   ................................................ 6 ـ 32890994

شعبه محمدیه
تلفن مستقیم .............................................. 32575232
نمابر ............................................................. 32575131
اداری ............................................................ 32575255
مالی ............................................................ 32575256
فرابری داده¬ها ................................................ 32575525
اجراییات ...................................................... 32575451
درآمد .......................................................... 32575452
نمابر نامنویسی ........................................... 32575459
شعبه اقماری ................................................ 32566618
تلفنخانه ................................. 32575193-32575303

شعب اقماری
اقماری آبگرم ............................................. 33762633
اقماری آوج .................................................. 33623890
اقماری دانسفهان  .................................. 6-34533085
اقماری شال ........................................... 3-34414372
اقماری اسفرورین ......................................... 34474127
اقماری ضیاء آباد .......................................... 35624063
سایر واحدهای وابسته
بایگانی راکد ............................................ 8-35230697
موسسه حسابرسی ....................................... 33568007
نمابر موسسه حسابرسی .............................. 33563331
درمانگاه شهید بهشتی ............................. 5-33237522
ریاست درمانگاه شهید بهشتی ...................... 33237526
شماره فروشگاه تعاونی مصرف ....................... 33241125
کانون بازنشستگان استان قزوین .................. 33566726
33566713
کانون بازنشستگان 1 .................................... 33240480

مشاهده سایت اداره کل استان قزوین

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha