زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 11:10    تعداد بازدید: 33786    کد مطلب: 2423

اداره کل استان کرمانشاه


پیش شماره استان 083 می باشد

اداره کل استان

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه‌راه 22 بهمن، جنب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، کدپستی 64546 - 67156

تلفن مستقیم .................................................. 38212901

نمابر ............................................................... 38212919

معاون اداری و مالی ........................................ 38212902

معاون بیمه­ ای ............................................... 38212903

روابط عمومی، آمار، کارگزاری  ......................... 38212907

حراست ............................................................ 38212911

فرابری­ داده­ ها، اقتصاد و برنامه ­ریزی .................. 38212908

مشاوره، مستمریها ......................................... 38212913

بیمه ­شدگان، ارزشیابی ...................................... 38212912

حسابداری ........................................................ 38212906

بودجه، آموزش ............................................... 38253120

درآمد .............................................................. 38212910

نامنویسی و حسابهای انفرادی .......................... 38212914

اجراییات، بازرسی ............................................. 38212915

حقوقی ........................................................... 38231929

اداری .............................................................. 38212904

کارگزینی ......................................................... 38212905

دبیرخانه ....................................... 38212916، 38212909

بایگانی راکد ............................................... 1-38222240

تلفنخانه .......................................................... 38212917

 

شعبه یک کرمانشاه

کرمانشاه، سه راه شریعتی، خیابان معلم شرقی، کدپستی 84899 – 67139

تلفن مستقیم ................................................ 37232010

معاون اداری و مالی ....................................... 37224172

معاون بیمه ­ای ........................................... 37275583

حسابداری ....................................................... 37215700

نمابر استحقاق درمان ................................... 37280728

اداری ....................................... 37215800، 37270034

فرابری­ داده ­ها ................................................. 37270153

مستمریها ................................................... 37278075

آمار .............................................................. 37296292

بیمه­ شدگان ................................................... 37224220

نامنویسی و حسابهای انفرادی .......................... 37215600

اجراییات ..................................................... 37275580

مشاوره ........................................................ 37275615

درآمد ......................................................... 37277789

بازرسی ........................................................ 37235585

اطلاعات  ................................. 37536011، 37224044

کارگزاری 118 ................................................ 37281356

کرمانشاه، خ معلم شرقی، روبروی پاساژ تجاری اداری سریری

 

شعبه دو کرمانشاه

کرمانشاه، خیابان عشایر، کدپستی 16833-67147

تلفن مستقیم ............................................. 38243084

معاون اداری و مالی ..................................... 38243040

معاون بیمه ­ای ............................................. 38243032

حسابداری ..................................................... 38244004

اداری ........................................................... 38248428

فرابری­ داده­ ها ............................................... 38248427

مستمریها ................................................... 38243405

آمار ............................................................... 38229951

بیمه ­شدگان ............................................... 38243387

نامنویسی ..................................................... 38243041

اجراییات ..................................................... 38244048

مشاوره ........................................................ 38227264

درآمد ......................................................... 38243948

بازرسی ......................................................... 38244032

اطلاعات  ................................ 38244032، 38300004

کارگزاری 73 ................................................ 38257095

کرمانشاه، خ عشایر، جنب پیروز گاز ساختمان بهمنی

 

شعبه سه کرمانشاه

کرمانشاه، بلوار طاقبستان، روبروی سه راه کارمندان، کدپستی 53197-67149

تلفن مستقیم .............................................. 34217943

معاون اداری و مالی ..................................... 34298630

معاون بیمه ­ای ............................................ 34294043

حسابداری ..................................................... 34234023

اداری ............................................................. 34297014

فرابری­ داده­ ها .................................................. 34217941

مستمریها ..................................................... 34216669

آمار ............................................................. 34217944

بیمه­ شدگان .................................................. 34217945

نامنویسی ..................................................... 34215898

اجراییات ........................................................ 34297016

مشاوره ......................................................... 34216668

درآمد ........................................................... 34234022

بازرسی .......................................................... 34217942

اطلاعات  .................................................. 13-34297012

کارگزاری 8 ................................................... 34231423

کرمانشاه، بلوار گلها، ایستگاه طالقانی، پلاک 147

 

شعبه چهار کرمانشاه

کرمانشاه، خیابان فردوسی

تلفن مستقیم ............................................... 37248201

معاون .......................................................... 37248202

اداری .......................................................... 37249443

نمابر ............................................................ 37249413

نامنویسی .................................................... 37249469

بیمه­ شدگان ................................................ 37246858

مستمریها ................................................... 37249389

درآمد ........................................................... 37249661

فرابری­ داده ­ها ................................................ 37249654

مالی ............................................................. 37249719

 

شعبه قصر شیرین

قصر شیرین، بلوار راه کربلا، کدپستی 6781743111 

تلفن مستقیم ............................................... 42423400

معاون .......................................................... 42422342

اداری .............................................................. 42427160

نمابر ............................................................ 42423506

نامنویسی ....................................................... 42427161

بیمه ­شدگان ................................................... 42427162

بازرسی و اجراییات ......................................... 42423505

درآمد ............................................................ 42423500

فرابری­ داده ­ها .................................................. 42422531

 

شعبه بیستون

بیستون، اول جاده سنقر، کدپستی 14437 - 67371      

تلفن مستقیم .............................................. 45882806

نمابر ............................................................ 45882197

امور مالی .....................................................  45882105

اداری ............................................................ 45882198

نامنویسی .................................................... 45882098

بیمه­ شدگان ................................................ 45882807

درآمد، بارزسی ............................................... 45882106

فرابری­ داده ­ها ................................................ 45882097

 

شعبه صحنه

صحنه، خیابان شهید رستمی، جنب کوچه بانک تجارت، کدپستی 29588 - 67461            

تلفن مستقیم ............................................... 48322700

امور مالی ..................................................  48327365

اداری ........................................................... 48326553

نمابر .......................................................... 483222254

نامنویسی .................................................. 48332687

بیمه­ شدگان ................................................ 48323763

درآمد، بازرسی .............................................. 48323341

فرابری­ داده ­ها .................................................. 48322510

 

 

شعبه کنگاور

کنگاور، بلوارانقلاب، روبروی مزارشهداء، کدپستی6741613371   

تلفن مستقیم ................................................ 48226791

مالی ............................................................. 48226792

اداری ............................................................. 48224821

نمابر ............................................................. 48222715

اجراییات ......................................................... 48220092

نامنویسی ........................................................ 48220091

بیمه­ شدگان .................................................... 48220090

بازرسی .......................................................... 48231427

درآمد .......................................................... 48222433

فرابری­ داده ­ها .................................................. 48221550

 

شعبه اسلام آباد غرب

اسلام‌آباد غرب، بلوار شهید فتاحی، خیابان شهید احمدیان، کدپستی 43741 - 67619                                   

تلفن مستقیم .................................................. 45221221

درآمد ............................................................... 45221110

فرابری­ داده ­ها ................................................. 45228230

دبیرخانه ......................................................... 45225252

مالی ............................................................. 45222828

اداری ............................................................ 45224244

بیمه­ شدگان .................................................  45223625

اجراییات، آمار ................................................. 45221081

مستمریها ...................................................  45224268

بازرسی .........................................................  45224266

نامنویسی ....................................................  45242420

سرایداری ......................................................... 45222031

 

شعبه سنقر

سنقر، خیابان آیت اله طالقانی، کدپستی 63135 - 67518            

تلفن مستقیم .............................................. 48423013

اداری .......................................................... 48423555

فرابری­ داده ها ............................................... 48430379

درآمد ـ بازرسی ............................................. 48426814

حسابداری ..................................................... 48426815

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................ 48431425

نامنویسی .................................................... 48431426

نمابر ........................................................... 48430380

صدور دفترچه ................................................. 48429262

 

شعبه هرسین

هرسین، میدان استقلال، کدپستی 73141-67316         

تلفن مستقیم ............................................... 45125750

اداری ............................................................... 45125022

بیمه­ شدگان .................................................. 45128486

درآمد  ........................................................... 45122356

مالی ............................................................. 45128826

فرابری­ داده ­ها .................................................... 45125010

بازرسی، اجراییات ........................................... 45128496

نامنویسی ........................................................ 45124012

 

شعبه جوانرود

جوانرود، بلوار فلسطین، کدپستی19364-67981                 

تلفن مستقیم ................................................ 46223130

مالی ............................................................. 46229446

اداری ............................................................... 46232010

نمابر ............................................................... 46223116

درآمد ............................................................ 46231964

نامنویسی .................................................... 46228657

بیمه­ شدگان ................................................. 46228658

اجراییات، بازرسی .......................................... 46229458

فرابری­ داده ­ها ................................................. 46228659

نگهبانی ......................................................... 46228660

 

شعبه اقماری روانسر

روانسر، خیابان اصلی شهر

رئیس شعبه ................................................ 46523538

امور مالی و اداری ......................................... 46524935

درآمد، اجراییات، بازرسی .............................. 46523745

نامنویسی و حسابهای انفرادی ....................... 46528640

بیمه­ شدگان، مستمریها ................................. 46528641

نمابر ........................................................... 46524936

 

شعبه  گیلانغرب

گیلانغرب، خیابان امام(ره)، جنب اداره ثبت، کدپستی 6787154178          

تلفن مستقیم .............................................. 43223954

اداری، نمابر  ................................................. 43223955

بیمه­ شدگان، نامنویسی .................................. 43224610

درآمد، بازرسی ............................................... 43224960

مالی ............................................................. 43227722

فرابری­ داده ­ها ................................................ 43246450

 

 

شعبه پاوه

پاوه، خیابان امام محمد غزالی، کدپستی 94476-67918                                     

تلفن مستقیم ............................................... 46126454

مالی .............................................................. 46130157

اداری ............................................................... 46127001

فرابری ­داده­ ها ................................................... 46127000

درآمد، اجراییات ............................................. 46130158

بیمه­ شدگان، مستمریها، بازرسی ........................ 46121312

نامنویسی ....................................................... 46121313

نمابر .............................................................. 46123226

 

شعبه سرپل ذهاب

ذهاب، خیابان راه کربلا، نبش کوی شاهد 4، کدپستی 53436-67719                 

تلفن مستقیم ............................................... 42224597

مالی ................................................................ 4222889

اداری ............................................................. 42224596

فرابری­ داده ­ها .................................................... 42221391

درآمد ............................................................ 42226524

بیمه­ شدگان،  بازرسی، اجراییات ..................... 42224886

نامنویسی و حسابهای انفرادی ........................ 42224528

نمابر ............................................................ 42230334

 

شعبه ماهیدشت

رئیس شعبه، امور اداری، نمابر، فرابری داده ها ............ 34622300

امور مالی، درآمد، بازرسی، اجرائیات ......................... 34622190

امور فنی بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ........... 34622029

 

شعبه اقماری ثلاث باباجانی

مجتمع اداری          

تلفن مستقیم ............................................... 46724411


مشاهده سایت اداره کل استان کرمانشاه

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه