زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۸ آذر ساعت 16:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت 10:25    تعداد بازدید: 3418    کد مطلب: 22904

توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ؛
کتاب " تامین اجتماعی برای همه" منتشر شد
کتاب "تامین اجتماعی برای همه" توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و با همکاری موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، به عنوان اولین گام و بر مبنای مطالب مرتبط با رشد معلم و افزایش ارتقاء دانش عمومی آموزگاران با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی و ترویج آن تهیه و تدوین شده است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این کتاب متشکل از 5 فصل شامل؛ مفهوم و تاریخچه تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی و جایگاه بیمه های اجتماعی در این نظام، نظام تامین اجتماعی در ایران، سازمان تامین اجتماعی ایران و سیاست ها و برنامه های آتی سازمان است.
سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت جدید، تمام توان خود را معطوف به ارائه خدمت برای تحقق امنیت اجتماعی و توسعه پایدار نموده است و مجموعه حاضر در جهت معرفی اجمالی مباحث عمومی تامین اجتماعی، به منظور آشنایی بیشتر با این مفهوم تدوین شده است.
همچنین توجه به تاریخچه، الزامات قانونی، اهداف و خدمات و تعهدات سازمان مورد توجه قرار گرفته و برنامه راهبردی سازمان مبتنی بر سیاست های کلان و چشم انداز ترسیمی نیز مطرح شده است.
گفتنی است؛ حسب مصوبات هیات مدیره سازمان در ضابطه بند «الف» تبصره 4 بودجه94 ، در ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در رده های سنی مختلف، کارگروه تدوین راهبردی مطالب درسی آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان معاونتهای اداری ومالی، فنی و درآمد، درمان و سه اداره کل روابط عمومی، امور استانها و آموزش و پژوهش، کتاب "تامین اجتماعی برای همه" با اخذ نظر از تمامی حوزه های تخصصی ذی ربط تدوین شده است.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha