• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۱ اسفند ساعت 10:54 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۲ ساعت 13:36 | تعداد بازدید: 1591 | کد مطلب: 22694

تازه های هفتگی امور بین الملل سازمان تأمین تامین اجتماعی - آرشیو سال 1396 به قبل

تازه های هفتگی امور بین الملل سازمان تأمین تامین اجتماعی - آرشیو سال 1396 به قبل

دریافت فایل شماره (1) * تامین اجتماعی و حمایت شغلی، مهمترین ارکان عدالت اجتماعی و کار شایسته * " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (2) * نقش تامین اجتماعی در ایجاد فرهنگ پیشگیری* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (3) * تامین اجتماعی در مواجهه با روند فزاینده مهاجرت نیروی کار* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (4) * سرمایه گذاری بهینه دولتی اولویت خاور میانه و آسیای مرکزی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (5) * سیستم بازنشستگی سه لایه در مجارستان* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (6) * مروری بر نظام تامین اجتماعی مکزیک* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (7) * معرفی اجمالی سیستم تامین اجتماعی کشور عمان* "نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (8) * استاندارد های حرفه ای بین المللی تامین اجتماعی در مجموعه دستورالعمل ها و رهنمودهای ایسا* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (9) * صندوق بیمه فرانسویان خارج از کشور* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (10) * برنامه پیشنهادی دوره سه ساله 2019-2017اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (11) * اهداف جهانی سازمان ملل: توسعه پایدار حمایت اجتماعی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (12) * کلیات نظام تامین اجتماعی فدراسیون روسیه* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (13) * بررسی شاخص های بین المللی سیستم های خدمات درمانی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (14) * معرفی کمیسیون های فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (15) *برنامه استراتژیک تامین اجتماعی آمریکا 2016-2013* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (16) * نظام سلامت در کشور هلند* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (17) * نظام سلامت در کشور فرانسه* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (18) * نظام سلامت در کشور آلمان* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (19) *نظام سلامت در کشور انگلستان* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (20) * مروری بر تجربیات موفق سازمان های تامین اجتماعی"طرح عملکرد مطلوب ایسا"* "نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (21) * اصلاح سیستم خدمت رسانی و سفر دیجیتالی در دپارتمان خدمات انسانی استرالیا* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (22) * توافق نامه های بین المللی تامین اجتماعی در راستای حفظ حق بازنشستگی کارگران سازمان ملی بازنشستگی، کره جنوبی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (23) * حمکرانی خوب و کیفیت خدمات صندوق احتیاط کارکنان، هند* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (24) * اهمیت استانداردسازی در نظام بیمه اجتماعی وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی کشور چین* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (25) * پیاده سازی سیستم ارجاع و نظارت بر بهبود کیفیت خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی اندونزی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (26) * برنامه استراتژیک صندوق ملی بیمه اجتماعی کامرون 2017-2013* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (27) * اجرا و استقرار استانداردهای فناوری اطلاعات و کیفیت خدمات ( صندوق احتیاط سنگاپور)* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (28) * انواع نظام های مستمری و مروری بر اصلاحات طرح های مستمری در کشورهای عضوسازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی سالهای 2015-2013* "نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (29) * مروری بر نتایج رقابت طرح عملکرد مطلوب ایسا در منطقه آمریکا، 2016* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (30) * مروری بر نظام مستمری فرانسه در سال 2014* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (31) * بیمه های اجتمـاعی درمان مطالعه موردی فرانسه* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (32) * نظام بیمه درمان کره جنوبی* " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (33) * اخبار و اطلاعات برای اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی "ISSA" * " نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی "


دریافت فایل شماره (34)* گزارش ماموریت شرکت در دهمین نشست کمیسیون های فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی "ISSA"* "نشریه تازه های هفتگی تامین اجتماعی"


دریافت فایل شماره (34) دوم* گزارش ماموریت شرکت در نشست کارشناسان بیمه اجتماعی کشورهای آسیا و پاسفیک و "سومین دوره آشنایی با طرح های بازنشستگی همگانی در آسیا و پاسفیک"


دریافت فایل شماره (35)* "اخبار و اطلاعات برای اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی "ISSA"، تیر ماه 1395 – ژوئن  2016"


دریافت فایل شماره (36)* "معیار های  کمی  ارزیابی  اصلاحات  تامین اجتماعی آمریکا"، تیر ماه 1395


دریافت فایل شماره (37)* "مروری بر نتایج رقابت طرح عملکرد مطلوب ایسا در منطقه اروپا 2016"، مرداد ماه 1395


دریافت فایل شماره (38)* "اخبار و اطلاعات برای اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی"، مرداد ماه 1395


دریافت فایل شماره (39)* "اصلاحات نظام مستمری در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی"، مرداد ماه 1395


دریافت فایل شماره (40)* "ساز و کارهای تعادل و خنثایی آکچوئریال بین نسلی در اصلاحات مستمری"، مرداد ماه 1395


دریافت فایل شماره (41)* "محدودیت های پرتفوی صندوق های مستمری"، مرداد ماه 1395


دریافت فایل شماره (42)* "اخبار و اطلاعات برای اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی "ISSA"


دریافت فایل شماره (43)* "نظام مستمری بازنشستگی ایتالیا در سال 2014 "


دریافت فایل شماره (44)* "نظرسنجی ارزیابی برگزاری سمینار فنی منطقه ای ارتقاء کارایی اجرایی و عملیاتی"


دریافت فایل شماره (45) با موضوع: 10 چالش جهانی تامین اجتماعی


دریافت فایل شماره (46) با موضوع: کف حمایت تامین اجتماعی


دریافت فایل شماره (47) با موضوع: گفتمان اجتماعی و مدیریت تأمین اجتماعی: رویکرد سازمان جهانی کار


دریافت فایل شماره (48) با موضوع: هزینه اقتصادی خطا و تقلب در تامین اجتماعی


دریافت فایل شماره (49) با موضوع : نقش بسته حمایت اجتماعی در گسترش فراگیر تامین اجتماعی: جامعه مدنی و بسته حمایت اجتماعی


دریافت فایل شماره (50) با موضوع : سیستم توازن درآمد با هزینه (PAYG) و ابزار باز توزیع بهینه در مدل همپوشانی نسلی


دریافت فایل شماره (51) با موضوع : ارتباط متقابل بین لایه ها در نظام های بازنشستگی چندلایه


دریافت فایل شماره (52) با موضوع : راهبرد تنظیم مقررات برای طرح های بازنشستگی عمومی بریتانیا


دریافت فایل شماره (53) با موضوع : مستمری های مرتبط با درآمد کشور فنلاند


دریافت فایل شماره (54) با موضوع : گزارش یازدهمین نشست کمیسیون های فنی ایسا


سال 1396

 

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۱ اسفند ساعت 10:54 | تعداد بازدید: 1591 | کد مطلب: 22694
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگان