زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۳ مهر ساعت 18:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۵ ساعت 15:41    تعداد بازدید: 13608    کد مطلب: 2017

تعهدات و حمایت های سازمان


بطور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف : تعهدات کوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه مدت :
 مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و...،
2. غرامت دستمزد ایام بیماری
3. غرامت دستمزد ایام بارداری
4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
5. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
6. غرامت نقص عضو مقطوع
7. کمک هزینه ازدواج
8. هزینه کفن و دفن
9. مقرری بیمه بیکاری

تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. مستمری بازنشستگی
2. مستمری از کارافتادگی کلی
3. مستمری از کارافتادگی جزیی
4. مستمری بازماندگان
5. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی )


 
بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «3» قانون تأمین اجتماعی حمایت در برابر حوادث و بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان می باشد که اجرای آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستادمرکزی توسط معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه ( اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم ، اداره کل پشتیبانی درمان ) انجام می گیرد و در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استانها و واحدهای تابعه مربوطه (بیمارستانها، دی‌کلینیک ها و ....) می باشد . بطور کلی حمایت های سازمان فرد بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha