زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 11:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۱۹ ساعت 12:00    تعداد بازدید: 299875    کد مطلب: 1950

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست


مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

 

 
   
  • بازخرید ایام مرخصی.
   
  • هزینه عائلمه مندی.
   
  • هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.
   
  • عیدی.
   
  • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.
   
  • حق شیر.
   
  • پاداش نهضت سواد آموزی.
   
  • حق التضمین (کسر صندوق).
   
  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
   
 
 

بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha