زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۱ مرداد ساعت 18:39 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۵/۱۲ ساعت 11:33    تعداد بازدید: 6139    کد مطلب: 18679

معرفی شعبه یک کرمانشاه


شعبه یک کرمانشاه
کرمانشاه، سه راه شریعتی، خیابان معلم شرقی، کدپستی 84899 – 67139
تلفن مستقیم ....................................................................... 37232010
معاون اداری و مالی ............................................................... 37224172
معاون بیمه ای ...................................................................... 37275583
حسابداری ............................................................................ 37215700
نمابر استحقاق درمان ............................................................. 37280728
اداری .................................................................. 37215800، 37270034
فرابری داده ها ....................................................................... 37270153
مستمریها ............................................................................. 37278075
آمار ...................................................................................... 37296292
بیمه شدگان ......................................................................... 37224220
نامنویسی و حسابهای انفرادی ............................................... 37215600
اجراییات ............................................................................... 37275580
مشاوره ................................................................................ 37275615
درآمد ................................................................................... 37277789
بازرسی ............................................................................... 37235585
اطلاعات  ............................................................. 37536011، 37224044
کارگزاری 118 ........................................................................ 37281356
کرمانشاه، خ معلم شرقی، روبروی پاساژ تجاری اداری سریری

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha