زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ آبان ساعت 13:45    تعداد بازدید: 3566    کد مطلب: 1778

پیشینه قانونی تاسیس کارگزاری های رسمی


 

مروری بر روند تاسیس کارگزاریها
بر اساس تبصره 1 بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نهادها ، سازمانها ، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند . در این راستا و بر اساس مصوبه شماره 12068/200 مورخ 10/7/84 شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی مقرر گردید با توجه به گسترش روز افزون وظائف سازمان تأمین اجتماعی در میان جامعه فعال کشور و نقش مهم این سازمان در فراهم نمودن رفاه حال و آینده بیمه شدگان و خانواده آنان و اثرات سود بخش آشنایی بیمه شدگان و کارفرمایان با مفاهیم و تکالیف بیمه ای ، کارگزاریهای رسمی تأمین اجتماعی ایجاد و در چارچوب معیارها و موازین قانونی جهت اجرای تمام یا قسمتی از وظائف واگذاری از سوی سازمان فعالیت نمایند .
مصوبات اقدامات قانونی جهت فعالیت کارگزاریها
 
  • تبصره 1 بند 4 ماده 12 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 
  • مصوبات سیصد و سی و دومین و سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی
 
  • اخذ بیش از 20 مصوبه از هیأت مدیره سازمان
 
  • تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی
 
  • برگزاری آزمون کارگزاریها در خرداد ماه 84
 
  • طراحی و ساخت نرم افزار مورد نیاز و همچنین بستر سازی خطوط ارتباطی و مواصلاتی کارگزاریها
 
  • تهیه و تدوین 25 دستورالعمل تخصصی در حوزه های درمان، اداری و مالی ، فنی و درآمد، خدمات ماشینی و غیره
 
  • تشکیل جلسات کارشناسی مختلف در جهت رفع ابهام های موجود بر اساس اخذ بازخوردهای میدانی و حسب مورد در بستر اجرایی
 
  • تهیه کلیه فرمها و فرمت های مورد نیاز در جهت همگن کردن و نرم بندی فعالیت کارگزاریها
 
  • تهیه گردش کار استاندارد در جهت برخورداری متقاضیان از امتیاز کارگزاری

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه