زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۲۷ آذر ساعت 13:20    تعداد بازدید: 61514    کد مطلب: 1599

آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند(مصوب 28/2/1362)


 

(به موجب اصلاحیه مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تبصره 5 قانون مزبور حذف شده است)
ماده 1‌ـ
کارگاه از نظر این آیین نامه به واحدهای تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق می‌شود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند. (به موجب رأی شماره 418 مورخ 18/6/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است).
ماده 2-
کلیه کارگاههایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آنها به صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود.
  • تبصره 1- فهرست فعالیتهای موضوع این قانون مطابق صورت پیوست می‌باشد. شناسایی و تعیین سایر فعالیتها به عهده هیأتی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی، صنایع و وزیر مشاور رئیس سازمان بهزیستی (بهزیستی و تأمین اجتماعی) خواهد بود که پس از تصویب هیأت مذکور به این فهرست اضافه می‌گردد.
  •  تبصره 2- شرکتهای تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت می‌کنند و همچنین معادن سطح‌الارضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط این آیین‌نامه مشمول قانون مذکور می‌باشند.
 ماده 3 -
کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت می‌باشد. در مورد کارفرمایانی که بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف است به پرداخت مابقی سهم خود می‌باشد.
ماده 4 -
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود براساس مقررات تأمین اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
 ماده 5 -
کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق‌بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده 2 این آیین‌نامه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. در غیر این صورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی و تأیید سازمان خواهد بود.
 ماده 6 -
در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در این مورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تأمین‌اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
 ماده 7 -
با اجرای مقررات این قانون و آیین نامه آن 6% کمک دولت موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیأت وزیران لغو می‌گردد.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه