زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۳ خرداد ساعت 05:17 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۲۵ ساعت 07:41    تعداد بازدید: 995    کد مطلب: 15781

رئیس و کارشناس ارشد حقوقی
مرتضی رستم نژاد


     شرح وظایف رئیس و کارشناس ارشد حقوقی :

 

  • - بررسی و طرح دعوی حقوقی و جزایی سازمان(بخش درمان) علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه سازمان در سطح استان به منظور دفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری بر جریان پرونده ها تا صدور حکم قطعی
  • -  بررسی و پیگیری شکایات مطروحه در دادگاه ها علیه سازمان در بخش درمان و تهیه و تنظیم فنی لوایح دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات
  • -  تهیه و تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه به مقامات قضائی حسب مورد
  • -  پیگیری تا حصول نتیجه نهایی جهت وصول مطالبات و اجرای احکام صادره
  • -  انجام اقدامات لازم ظرف مهلت قانونی در خصوص درخواست تجدید نظر در مورد احکامی که علیه سازمان اصدار یافته و پیگیری تا حصول نتیجه
  • -  مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاه های عمومی ، انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله
  • -  شرکت در کمیسیونهای معاملات استان و تهیه و تنظیم اسناد رسمی ، قراردادها ، اجاره نامه ها و ..

 

تلفن تماس :07733341745

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha