زمان انتشار: ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۸ آذر ساعت 12:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۸/۱۹ ساعت 09:36    تعداد بازدید: 4738    کد مطلب: 1578

آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری مصوب 12/2/1361


‌‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1361 بنا به پیشنهاد شماره 66 مورخ 8/1/1361 وزارت بهداری در جهت یکسان کردن نرخ خدمات درمانی کلیه کارکنان‌دولت تصویب نمودند. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین‌نهادهای انقلابی که کارکنان آنها مشمول قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 نمی‌باشند و خدمات درمانی کارکنان خود را از طریق‌دیگری تأمین می‌کنند مکلفند نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان خود را حداکثر براساس نرخهای تأمین خدمات درمانی وزارت بهداری پرداخت کنند و پرداخت‌اضافه بر آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب می‌شود.
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha