زمان انتشار: ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۸ آذر ساعت 11:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۸/۱۹ ساعت 09:38    تعداد بازدید: 7101    کد مطلب: 1577

آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی مصوب 19/7/1366


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1366 با توجه به پیشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک و به منظور تأمین هزینه درمان مستخدمین دولت به‌استناد ماده 6 قانون تأمین خدمات درمانی تصویب نمودند حق تأمین درمان مشمولین ماده 1 قانون مزبور 300 ریال است که بر اساس نسبت‌های مقرر در ماده 7‌قانون مزبور و تبصره آن توسط استفاده‌کنندگان پرداخت خواهد شد. ضمناً مبلغ 300 میلیون دیگر نیز به عنوان کمک از محل اعتباراتی که به این منظور در‌بودجه کل کشور به تصویب رسیده یا خواهد رسید پرداخت می‌شود.
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha