زمان انتشار: ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۸ آذر ساعت 11:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۸/۱۹ ساعت 09:50    تعداد بازدید: 7881    کد مطلب: 1572

دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 10/3/1374


 

 
 
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد‌بندهای (3) و (4) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 1 - میزان سهم مشارکت حق بیمه سرانه خدمات درمانی در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد مساوی با هفت و نیم درصد درآمد ماهانه (‌خانوار شهری) تقسیم‌بر تعداد عایله خانوار و در مورد روستاییان چهار درصد درآمد ماهانه تقسیم بر تعداد عایله خانوار تعیین می‌شود.
 
  •  
 ‌تبصره 1 - چنانچه رقم ناشی از محاسبه فوق از حق سرانه مصوب شهری یا روستایی (‌که با توجه به ماده (12) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، چهل‌درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان است) کمتر باشد، مابه‌التفاوت توسط دولت به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شود. چنانچه رقم حاصل از بند یک این‌تصویب‌نامه مساوی یا بیشتر از رقم مصوب باشد، بیمه شده تمامی حق سرانه تعیین شده را خواهد پرداخت.

 

  •  
‌تبصره 2 - حداکثر تعداد عایله هر خانوار - همانند کارکنان دولت - که مشمول دریافت مابه‌التفاوت توسط دولت می‌شود پنج نفر (‌بیمه شده اصلی، همسر و سه‌فرزند وی) است.
 
 2 - سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مکلف است کلیه افراد خویش‌فرما و روستایی متقاضی بیمه همگانی را بر اساس مفاد این تصویب‌نامه بیمه کند.
 
3 - تا زمانی که دستورالعمل جدید در هر صورت به موقع اجرا گذاشته نشده است، دستورالعمل مصوب سال قبل اجرا می‌شود.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha