زمان انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ساعت 12:47 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۵ ساعت 09:00    تعداد بازدید: 869    کد مطلب: 15404

حقوقی
رئیس و کارشناس ارشد حقوقی


نام : آذر

نام خانوادگی : آرویش

تلفن تماس : 33271913-045

شرح وظایف

رئیس وکارشناس ارشد حقوقی  تحت نظارت کلی  مدیریت درمان  تامین اجتماعی استان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
 بررسی وطرح دعاوی حقوقی وجزایی سازمان ( درسطح استان ) اعم از بیمه ای ودرمان علیه اشخاص حقیق وحقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص  علیه سازمان ( درسطح استان ) به منظور دفاع از حقوقی ومنافع سازمان و پیگیری برجریان تعقیب  پرونده ها تا صدور حکم قطعی .
 بررسی و پگیری شکایات مطروحه در دادگاهها علیه سازمان ( درسطح استان ) و تهیه وتنظیم فنی لوایح دفاعیه با ارائه مدارک ومستندات .
 تهیه وتنظیم دادخواست ابطال اجرائیه به مقامات قضائیه حسب مورد .
 پیگیری درخصوص امور مربوط به هیئت های تشخیص وحل اختلاف اداره کل .
 رفع اشکال وحل و فصل مسائل واحد اجرائیات درخصوص اموری که نیاز به مشاوره حقوقی و قضایی دارد.
 انجام اقدامات لازمه ظرف مهلت قانونی درخصوص درخواست تجدید نظر در مورد احکامی که علیه سازمان اصدار یافته و پیگیری تا حصول نتیجه .
 تلاش درجهت تهیه وتنظیم لوایح دفاعیه یا تقدیم و درخواست با ارائه مدارک مستند.
 مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاههای عمومی ،  انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله .
 -شرکت درکمیسیون معاملات استان وکمیسیون ماده 100 و 75  قانون شهرداری ها حسب مورد در چارچوب اختیارات تفویضی وحدود وظایف محوله .
 تهیه وتنظیم اسناد رسمی – قراردادها خرید ساختمان – زمین ( با کاربری های اداری- درمانی – مسکونی) و اجاره نامه در چارچوب اختیارات تفویضی  وحدود وظایف محوله .
 بررسی واظهار نظر درمورد پیمانها و قراردادها و مشارکت درتهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها در حدود وظایف محوله.
 انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین ومقرات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha