زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت 14:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۱۳ ساعت 08:22    تعداد بازدید: 3748    کد مطلب: 12504

رئیس اداره حقوقی و دعاوی


اهم وظایف اداره حقوقی و دعاوی:

*دفاع از حقوق و منافع سازمان
*شرکت در جلسات مراجع قضایی و انتظامی و دفاع در مقابل ادعاهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی صورت می‌گیرد
تنظیم لوایح
*حضور در جلسات دادرسی
*نظارت بر قراردادها،مزایده ها و مناقصه‌ها برای انطباق با مقررات و قوانین موضوعه
*پاسخگویی به استعلامات شعب تابعه و ادارات تخصصی
*حضور در جلسات کمیته احتساب سابقه
*نظارت بر حسن اجرای دادنامه‌های صادره از سوی دیوان عدالت اداری
*پاسخگویی مستمر بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری
 

مسئول واحد حقوقی: فاطمه سادات جاودان
شماره تلفن: 22005492

فاکس: 22001755

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha