شعار سال 1398
صفحه اینستاگرام سرپرست سازمان تامین اجتماعی - سایت اصلی فراخوان جذب نیرو در اداره کل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی جشنواره عکاسی جشنواره عکس سلفی کارگری با عنوان" من و کارم"