• ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
 • اِلأِثنين ٤ صفر ١٤٤۰
 • Monday, October 15, 2018
همزمان با سراسرکشورآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دراستان اردبیل نیزبرگزارشد
دکتربرجی:با برگزاری این آزمون و جذب نیروی انسانی موردنیازیکی ازوعده هایی که دراوایل قبول مسئولیت داده بودم به فضل الهی محقق شد و گامی اسای درراستای تامین امنیت روانی همکاران شاغل درواحدها که با حداکثرتوان و بیش ازظرفیت خوددرخدمت بیمه شدگان عزیزبودندو همچنین بیمه شدگان عزیزبرداشته شد.
طی حکمی ازسوی دکتربرجی مدیر درمان استان دکترشاپورنوجوان بعنوان سرپرست جدیدبیمارستان سبلان اردبیل منصوب شد.
دکتربرجی مدیر درمان استان درمراسم تودیع و معارفه سرپرست بیمارستان سبلان گفت:در بخش تجهیز و نوسازی حوزه درمان تامین اجتماعی برنامه‌های قابل تقدیری انجام شده اما اقدامات کنونی در خور مناطق محروم اردبیل نیست
در گرامیداشت هفته دولت بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح شد.
دکتربرجی مدیردرمان استان اردبیل:دستگاه سنگ شکنی که امروزدربیمارستان سبلان مورد بهره برداری قرارگرفت ،ازآخرین تکنولوژی برخورداراست واین مرکزاولین مرکزسنگ شکن بخش غیرخصوصی است که دراستان اردبیل باصرف هزینه ایی بالغ بر35میلیاردریال افتتاح می شود.
ویزیت بیش از 264هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل:درجهت تامین رفاه بیمه شدگان عزیز استان و باپیگیریهای بعمل آمده دستگاه سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل خریداری و تحویل این مرکزشد.
نشست خبری مدیردرمان استان با اصحاب رسانه درهفته تامین اجتماعی برگزارشد
به مناسبت هفته تامین اجتماعی دکتربرجی مدیردرمان استان با صاحبان قلم واصحاب رسانه نشست صمیمانه ایی داشت
دکتربرجی مدیردرمان استان دربرنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی شبکه استانی اردبیل حضوریافت
مدیردرمان اردبیل دراین برنامه ها برضرورت اجرایی شدن حذف دفترچه های درمانی درپذیرش بیماران درمراکزطرف قراردادتاکیدکرد.
 • همزمان با سراسرکشورآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دراستان اردبیل نیزبرگزارشد
 • طی حکمی ازسوی دکتربرجی مدیر درمان استان دکترشاپورنوجوان بعنوان سرپرست جدیدبیمارستان سبلان اردبیل منصوب شد.
 • در گرامیداشت هفته دولت بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح شد.
 • ویزیت بیش از 264هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی
 • نشست خبری مدیردرمان استان با اصحاب رسانه درهفته تامین اجتماعی برگزارشد
 • دکتربرجی مدیردرمان استان دربرنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی شبکه استانی اردبیل حضوریافت
آخرین اخبار آرشیو
همزمان با سراسرکشورآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دراستان اردبیل نیزبرگزارشد
برگزاری آزمون استخدامی
دکتربرجی:با برگزاری این آزمون و جذب نیروی انسانی موردنیازیکی ازوعده هایی که دراوایل قبول مسئولیت داده بودم به فضل الهی محقق شد و گامی اسای درراستای تامین امنیت روانی همکاران شاغل درواحدها که با حداکثرتوان و بیش ازظرفیت خوددرخدمت بیمه شدگان عزیزبودندو همچنین بیمه شدگان عزیزبرداشته شد.
طی حکمی ازسوی دکتربرجی مدیر درمان استان دکترشاپورنوجوان بعنوان سرپرست جدیدبیمارستان سبلان اردبیل منصوب شد.
تودیع و معارفه سرپرست بیمارستان سبلان اردبیل
دکتربرجی مدیر درمان استان درمراسم تودیع و معارفه سرپرست بیمارستان سبلان گفت:در بخش تجهیز و نوسازی حوزه درمان تامین اجتماعی برنامه‌های قابل تقدیری انجام شده اما اقدامات کنونی در خور مناطق محروم اردبیل نیست
در گرامیداشت هفته دولت بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح شد.
افتتاح بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان
دکتربرجی مدیردرمان استان اردبیل:دستگاه سنگ شکنی که امروزدربیمارستان سبلان مورد بهره برداری قرارگرفت ،ازآخرین تکنولوژی برخورداراست واین مرکزاولین مرکزسنگ شکن بخش غیرخصوصی است که دراستان اردبیل باصرف هزینه ایی بالغ بر35میلیاردریال افتتاح می شود.
ویزیت بیش از 264هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی
تشریح عملکردسه ماهه مراکزدرمانی ملکی استان اردبیل درسال97
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل:درجهت تامین رفاه بیمه شدگان عزیز استان و باپیگیریهای بعمل آمده دستگاه سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل خریداری و تحویل این مرکزشد.
نشست خبری مدیردرمان استان با اصحاب رسانه درهفته تامین اجتماعی برگزارشد
نشست خبری با اصحاب رسانه
به مناسبت هفته تامین اجتماعی دکتربرجی مدیردرمان استان با صاحبان قلم واصحاب رسانه نشست صمیمانه ایی داشت
دکتربرجی مدیردرمان استان دربرنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی شبکه استانی اردبیل حضوریافت
حضورمدیر درمان استان دررسانه ملی
مدیردرمان اردبیل دراین برنامه ها برضرورت اجرایی شدن حذف دفترچه های درمانی درپذیرش بیماران درمراکزطرف قراردادتاکیدکرد.
دکتربرجی مدیردرمان استان به مناسبت هفته تامین اجتماعی ازبیماران بستری دربیمارستان ارس پارس آبادعیادت کرد
عیادت ازبیماران بستری دربیمارستان ارس
عیادت ازبیماران بستری دربیمارستان ارس پارس آباد
درهفته تامین اجتماعی و با حضوردکترربیعی وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی انجام شد:
کلنگ زنی احداث ساختمان جدیددرمانگاه گرمی
کلنگ احداث ساختمان جدیددرمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی با حضورمسئولین استانی توسط دکترربیعی وزیرمحترم تعاون کارورفاه اجتماعی به زمین زده شد.
ازمن بپرس
استقرارمیزپاسخگویی
کارشناسان حوزه درمان وبیمه به سئوالات مردم پاسخ دادند
حضورهمکاران و مسئولان تامین اجتماعی استان درگلزارشهدادرگرامیداشت هفته تامین اجتماعی
تجدیدمیثاق با شهداء
کارکنان حوزه درمان اردبیل با آرمان های بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی تجدیدمیثاق کردند.
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل به مناسبت هفته تامین اجتماعی گفت:
همبستگی و هم افزایی سازمانی لازمۀ کارآیی
به منظورآشنایی پزشکان محترم طرف قراردادبانحوه اجرای پروژه حذف دفترچه درمانی درمراکزطرف قراردادکارگاه آموزشی ازطرف مدیریت درمان استان برگزارگردید
کارگاه آموزشی حذف دفترچه درمانی درمراکزطرف قرارداد
دکتر برجی مدیر درمان استان در این کارگاه آموزشی با اشاره به مزایای پروژه گفت: پروژه حذف دفترچه درمانی یک تحول و دگردیسی عظیم در عرصه درمان و حوزه سلامت می باشد
طی حکمی ازسوی دکتربرجی مدیر درمان استان دکترحسین کمالیفر بعنوان سرپرست جدیدبیمارستان سبلان اردبیل منصوب شد.
معرفی سرپرست بیمارستان سبلان اردبیل
دکتربرجی مدیردرمان اردبیل:برای نیل به اهداف سازمان و حرکت رو به رشد و ارتقاء سطح خدمات و جذب امکانات و تجهیزات مدرن و موردنیاز و همچنین جلب رضایتمندی بیمه شدگان عزیز و مراجعین محترم درمراکز درمانی ملکی، به توان و پتانسیل و اندوخته و تجربه تمام همکاران نیاز داریم
جلسه مبادله موافقت نامه بودجه سال 1397(ابلاغ برنامه ها و بودجه و اعتبارات واحدهای تابعه)مدیریت درمان استان با حضورمسئولین واحدهای تابعه درستادمدیریت درمان اردبیل برگزارشد
جلسه تبادل موافقت نامه بودجه سال97
دکتربرجی مدیر درمان استان: موافقت نامه بودجه منشورفعالیت ستاد و واحدهای تابعه می باشد و بایدهمکاران عزیز و مسئولین محترم واحدها درچهارچوب این موافقت نامه با دقت و حساسیت برنامه ریزی و فعالیت نمایند وبرمدیریت منابع ،صرفه جویی درهزینه ها و تعیین اولویت های اجرایی ومدیریت زمان اجرای پروژه ها توجه ویژه داشته باشند تا انحرافی دربرنامه های توافق نامه بوجود نیاید
ویزیت بیش از یک میلیون نفر در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان اردبیل درسال1396
تشریح عملکردیک ساله مراکزدرمانی ملکی استان اردبیل
دکتربرجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل:درراستای تامین رفاه بیمه شدگان و ایجادآسایش خاطربرای مراجعین محترم و بیمه شدگان گرامی تامین اجتماعی و با پیگیری های مستمر،با احداث درمانگاه های عمومی و تخصصی به متراژتقریبی 6000مترمربع و متناسب با نیازهای استان در محوطه بیمارستان سبلان اردبیل ازسوی مسئولین ارشد سازمان موافقت شد
امام خمینی (ره):جانبازان چشم و چراغ ملت هستند
مراسم تجلیل از همکاران جانبازمدیریت درمان اردبیل برگزارشد
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل:آرامش و امنیت امروز خودوکشورعزیزمان ایران اسلامی را درمنطقه پرتنش و تلاطم مرهون این انسانهای آزاده و آزادیخواه و ایثارگر هستیم
جهت بررسی میدانی ومکان نمایی احداث ساختمان درمانگاه محوطه بیمارستان سبلان وسایرمسائل
حضوردکترصادقی راد سرپرست اداره کل درمان مستقیم دربیمارستان سبلان اردبیل
دکترصادقی راد سرپرست اداره کل درمان مستقیم سازمان به اردبیل سفرکرد
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل گفت:
جلسه کمیته مدیریت بحران مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل برگزارشد
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی آمادگی کامل دارد
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل درمراسم گرامیداشت روز پرستارگفت:
مراسم گرامیداشت روزپرستار
پرستاران به عنوان پایشگران عرصه سلامت بیشترین حضور را در تضمین سلامت در فرایند درمان کنار بیماران دارند
ویزیت بیش از 797هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی
تشریح عملکردنه ماهه مراکزدرمانی ملکی استان اردبیل
دکتربرجی مدیر درمان اردبیل:درجهت تامین رفاه بیمه شدگان عزیز استان و باپیگیریهای مداوم ،اولین دستگاه EEG(دستگاه نوارمغز) دربیمارستان سبلان اردبیل نصب و راه اندازی شد
چند رسانه ای
عکس
فیلم
طرح و پوستر
کاریکاتور
صوت
 
 • همزمان با سراسرکشورآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دراستان اردبیل نیزبرگزارشد
 • طی حکمی ازسوی دکتربرجی مدیر درمان استان دکترشاپورنوجوان بعنوان سرپرست جدیدبیمارستان سبلان اردبیل منصوب شد.
 • در گرامیداشت هفته دولت بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح شد.
 • ویزیت بیش از 264هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی
 • نشست خبری مدیردرمان استان با اصحاب رسانه درهفته تامین اجتماعی برگزارشد
 • دکتربرجی مدیردرمان استان دربرنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی شبکه استانی اردبیل حضوریافت

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

Page Generated in 2/4163 sec