• ۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
  • اِلأِثنين ٢٢ رمضان ١٤٤۰
  • Monday, May 27, 2019
شرکت ها و موسسات تابعه   بیشتر
اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف سازمان تأمین اجتماعی اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف سازمان تأمین اجتماعی
نشست هم اندیشی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در مؤسسه عالی پژوهش به منظور افزایش تعامل، طرح مشکلات و تسهیل فرآیندها برگزار شد.
هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی معرفی اجمالی شرکت ها و موسسات گروه تامین شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) بانک رفاه کارگران
ادارات کل / مدیریت های درمان