در همایش کانون های بازنشستگی منطقه مرکزی کشور برگزار شد
مدیرکل امورفنی مستمری ها ، معاون طب کار درمان مستقیم و معاون دفتر امور حقوقی و دعاوی به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.
درکمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران صورت پذیرفت
نماینده اداره کل امور فنی مستمری ها عملکرد حوزه متبوع خود را تشریح نمود.
با صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
مستمری تمامی بازنشستگان پیش از موعد بر اساس تبصره ماده 77 قانون محاسبه می گردد.
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
در همایش کانون های بازنشستگی منطقه مرکزی کشور برگزار شد
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
درکمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران صورت پذیرفت
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
با صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
طبق دادنامه کمسیون اختصاصی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
۱۳۹۵ چهارشنبه ۳ آذر
تغییر زمان پرداخت برای گروهی از مستمری بگیران
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
در همایش کانون های بازنشستگی منطقه مرکزی کشور برگزار شد
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
با صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
درکمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران صورت پذیرفت
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
آرشیو
Page Generated in 4/3279 sec