کلیک کنید
با همکاری شرکت مشاور وخدمات ماشینی تامین تهیه شد:
نرم افزار مربوطه در اختیار واحدهای اجرائی قرار داده شد.
با تشکیل دومین جلسه به فعالیت خود ادامه داد:
نمایندگان دو وزارت مرتبط و اداره کل امور فنی مستمری ها ازاعضای این کارگروه هستند.
تشکیل جلسه در خصوص هم پوشانی
اطلاعات صندوق بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب یک سیستم آنلاین به سازمان ارائه خواهد شد.
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
با همکاری شرکت مشاور وخدمات ماشینی تامین تهیه شد:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
با تشکیل دومین جلسه به فعالیت خود ادامه داد:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
تشکیل جلسه در خصوص هم پوشانی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
باتهیه گزارش شناخت مربوطه ، به زودی ساخته می شود:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
باتشکیل یک جلسه بررسی شد:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
ثبت اعتراض کارفرمایان و بیمه شدگان
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
طبق دادنامه شماره 563 مورخ 95/8/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
با همکاری شرکت مشاور وخدمات ماشینی تامین تهیه شد:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
دانش آموختگان دانشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
باتهیه گزارش شناخت مربوطه ، به زودی ساخته می شود:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
آرشیو
Page Generated in 4/9153 sec