کلیک کنید
باموضوع نظام بازنشستگی در کشور ترکیه صورت گرفت :
این جلسه در اداره کل امور فنی مستمری ها برگزار شد.
با رویکرد مساعدت و همکاری صورت گرفت :
نمایندگان اداره کل استان خوزستان ، دفترامور حقوقی و دعاوی و اداره کل امور فنی مستمری ها در این جلسه حضور داشتند.
سازمان تامین اجتماعی در کنار حادثه دیدگان
مدیرکل امور فنی مستمری ها در خصوص اقدام سریع جهت مستمری آسیب دیدگان اعلام آمادگی نمود.
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
با رویکرد مساعدت و همکاری صورت گرفت :
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
سازمان تامین اجتماعی در کنار حادثه دیدگان
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
آماری قابل توجه بر اساس بررسی عملکرد سال 94
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
شعب خاص به اموربیمه‌ای هنرمندان رسیدگی می‌کنند
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
تصمیمی در کنار سایر تصمیمات عملیاتی سازمان
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت
شعب خاص به اموربیمه‌ای هنرمندان رسیدگی می‌کنند
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
آماری قابل توجه بر اساس بررسی عملکرد سال 94
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
با رویکرد مساعدت و همکاری صورت گرفت :
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
سازمان تامین اجتماعی در کنار حادثه دیدگان
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
آرشیو
Page Generated in 3/4005 sec