کلیک کنید
با ادامه طرح نظارت و کنترل پرونده های تک نفره تاکید شد:
در این مرحله بالغ بر 40 هزار پرونده مورد بررسی قرارگرفت.
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
با ادامه طرح نظارت و کنترل پرونده های تک نفره تاکید شد:
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور
تشکیل جلسه در اداره کل امور فنی مستمری ها:
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور
برگزاری نشست کارشناسی
۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور
با صدور بخشنامه 46/2 مستمری ها تبیین گردید:
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور
درقالب 11 فصل و 98 بند صادر گردید:
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
یکی از برنامه های اولویت دار معاونت بیمه ای در سال جاری
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور
در قانون تامین اجتماعی تبیین گردیده است :
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
باهماهنگی ادارات کل استان ها و واحدهای اجرائی صورت گرفت :
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
آرشیو
«یاری رساندن به ستمدیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است.» (پیامبر اکرم ص)                        « هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گرامی باد. »