کلیک کنید
نگاهی به شرایط خانواده بازنشستگان و ازکارافتادگان پس از فوت
میزان مستمری حین الفوت عینا به بازماندگان واجد شرایط منتقل می گردد.
تعداد مستمری بگیران بیش از حد معمول افزایش یافته است !
به جای یک ملیون و هشتصد هزار مستمری بگیر در حال حاضر دو ملیون و هشتصد هزار مستمری بگیرداریم.
طی دیدارهای نوروزی با معاونین سازمان صورت گرفت
اولویت و حمایت ویژه از حوزه امور فنی مستمری ها در سال 96
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
نگاهی به شرایط خانواده بازنشستگان و ازکارافتادگان پس از فوت
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
تعداد مستمری بگیران بیش از حد معمول افزایش یافته است !
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
طی دیدارهای نوروزی با معاونین سازمان صورت گرفت
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد:
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
یکی از منطقی ترین راه های کاهش مستمری های پرداختی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد:
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
نگاهی به شرایط خانواده بازنشستگان و ازکارافتادگان پس از فوت
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
یکی از منطقی ترین راه های کاهش مستمری های پرداختی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
تعداد مستمری بگیران بیش از حد معمول افزایش یافته است !
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
طی دیدارهای نوروزی با معاونین سازمان صورت گرفت
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
آرشیو
Page Generated in 0/3295 sec