>>>
  • ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ آبان
  • اِثَّلاثا ٢٣ محرم ١٤٣٨
  • Tuesday, October 25, 2016
استعلام بهاء
اعلام حداقل قیمت پیشنهادی خود برای خرید کالاهای ( کیس ها ) مشروحه
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی جهت خرید خیش کشاورزی
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( خیش کشاورزی )
استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی برای خرید دستگاه اسلاید
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( اسلاید )
استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی جهت خرید دستگاه ویدئو استوک و فیلم ویدئویی
ملزومات اسقاطی ( ویدئو و فیلم ویدیوئی )
استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی جهت خرید سه پایه نقشه کشی
ملزومات اسقاطی ( سه پایه نقشه کشی )
مناقصه ها و مزایده ها آرشیو  
منقاصه ها
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/8/1

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/8

مزایده ها
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/8/1

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/8

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( خیش کشاورزی )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( خیش کشاورزی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/17

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( اسلاید )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( اسلاید )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/17

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

ملزومات اسقاطی ( ویدئو و فیلم ویدیوئی )
استعلام بهاء
ملزومات اسقاطی ( ویدئو و فیلم ویدیوئی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/7/26

ملزومات اسقاطی ( سه پایه نقشه کشی )
استعلام بهاء
ملزومات اسقاطی ( سه پایه نقشه کشی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی (کالباس خرد کن )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی (کالباس خرد کن )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( موتور آب کشاورزی )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( موتور آب کشاورزی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/10

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء کتبی
فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/5/4

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/20

فروش ملزومات اسقاطی
استعلام بهاء کتبی
فروش ملزومات اسقاطی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/5/4

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/20

کتبی فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/29

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/17

کتبی ملزومات اداری
استعلام بهاء فروش
کتبی ملزومات اداری

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش تجهیزات رایانه ای
استعلام بهاء کتبی
فروش تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

داغی تونر
استعلام بهاء فروش کتبی
داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش ضایعات
استعلام بهاء کتبی
فروش ضایعات

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش ملزومات نقلیه
برگ استعلام بهاء فروش
فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/13

تاریخ انقضا آگهی :

1395/4/29

مزایده عمومی شماره  1-95
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی برگزار می کند
مزایده عمومی شماره 1-95

تاریخ انتشار آگهی :

1395/2/19

تاریخ انقضا آگهی :

1395/3/5

برگ استعلام بهاء فروش تجهیزات پزشکی
برگ استعلام بهاء فروش تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/12/8

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/15

استعلام بهاء فروش داغی تونر
استعلام بهاء فروش داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1394/12/2

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/9

مزایده 11-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 11-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/5

استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/22

استعلام بهاء فروش صندلی اسقاطی
استعلام بهاء فروش صندلی اسقاطی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/21

استعلام بهاء فروش فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز ملزومات تاسیساتی
استعلام بهاء فروش فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز ملزومات تاسیساتی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/20

استعلام بهاء فروش کپسول  آتشنشانی
استعلام بهاء فروش کپسول آتشنشانی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/20

مزایده 10-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 10-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/4

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/10

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی   High  Tech
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی High Tech

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/29

استعلام بهاء فروش کانکس
استعلام بهاء فروش کانکس

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/22

استعلام بهاء فروش اواپراتور و کمپرسور
استعلام بهاء فروش اواپراتور و کمپرسور

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/22

« برگ استعلام » فروش و امحاءلوح فشرده زائد سازمان تامین اجتماعی
« برگ استعلام » فروش و امحاءلوح فشرده زائد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز-تجهیزات رایانه ای
برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز-تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

« برگ استعلام » فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی
« برگ استعلام » فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

مزایده تجهیزات رایانه ای
مزایده تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/20

مزایده ملزومات واثاثیه اداری
مزایده ملزومات واثاثیه اداری

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/29

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/6

مزایده ضایعات (آهن،چدن،استیل)
مزایده ضایعات (آهن،چدن،استیل)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/29

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/6

مزایده ضایعات شیشه
مزایده ضایعات شیشه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/27

مزایده ضایعات آهن -چوب-پلاستیک
مزایده ضایعات آهن -چوب-پلاستیک

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/2

استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/18

تاریخ انقضا آگهی :

مزایده عمومی تعداد 31 دستگاه خودرو
مزایده عمومی تعداد 31 دستگاه خودرو

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/16

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/24

استعلام فروش کاغذ باطله
استعلام فروش کاغذ باطله

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/10

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/14

استعلام بهاء فروش کاغذ باطله و لوح فشرده
استعلام بهاء فروش کاغذ باطله و لوح فشرده

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/1

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/7

استعلام بهاء جهت فروش داغی تونر
استعلام بهاء جهت فروش داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/27

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/7

استعلام بهاء فروش ضایعات آهن ساختمانی
استعلام بهاء فروش ضایعات آهن ساختمانی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/30

مزایده 9-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 9-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/18

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/27

استعلام بهاء جهت فروش ملزومات
استعلام بهاء جهت فروش ملزومات

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/17

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/25

آگهی حراج دستگاه خنک کننده
آگهی حراج دستگاه خنک کننده

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ضایعات چوبی
استعلام بهاء فروش ضایعات چوبی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

مزایده 8-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 8-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/18

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/10

استعلام بهاء فروش تجهیزات رایانه
استعلام بهاء فروش تجهیزات رایانه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش کاغذ تجهیزات پزشکی
استعلام بهاء فروش کاغذ تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ملزومات صنعتی و کشاورزی
استعلام بهاء فروش ملزومات صنعتی و کشاورزی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

مزایده 7-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 7-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/5

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت دوم)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/1

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت اول)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/1

مزایده 6-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 6-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/5/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/6/7

مزایده 5-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 5-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/5/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/5/25

مزایده 4-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 4-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/4/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/5/31

مزایده 3-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 3-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/3/31

تاریخ انقضا آگهی :

1394/4/31

مزایده 2-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 2-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/3/20

تاریخ انقضا آگهی :

1394/4/31

مزایده 1-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 1-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/2/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/3/31

مزایده  7-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 7-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1393/11/25

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/16

مناقصه
مناقصه

تاریخ انتشار آگهی :

1393/11/1

تاریخ انقضا آگهی :

1393/10/30

مزایده  6-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 6-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/23

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29

برگه استعلام و شرایط عمومی لوازم رایانه ای
برگه استعلام و شرایط عمومی لوازم رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/17

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29

برگه استعلام وشرایط عمومی دستگاه خنک کننده
برگه استعلام وشرایط عمومی دستگاه خنک کننده

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/17

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29

Page Generated in 1/9071 sec