زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 15:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت 15:28    تعداد بازدید: 17951    کد مطلب: 1846

پرداختهائی که مشمول کسر حق بیمه نیستند


تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

 

 
   
  • بازخرید ایام مرخصی
   
  • کمک هزینه عائله مندی
   
  • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
   
  • عیدی
   
  • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری
   
  • حق شیر
   
  • پاداش نهضت سواد آموزی
   
  • حق التضمین (کسر صندوق )
   
  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار
   
  • پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

 

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha