زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ آبان ساعت 14:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت 15:33    تعداد بازدید: 12194    کد مطلب: 1782

تعریف کارگزاریهای رسمی


 

کارگزاریهای رسمی، تشکیلاتی است که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه هایی که در آیین نامه تعریف شده است تشکیل می گردد. کارگزاریهای رسمی به دو صورت تشکیل می شوند:
الف- کارگزاریهای حقوقی که با شرکت حداقل سه نفر ، در چارچوب ضوابط مشخص به ثبت رسانده می شود.
ب- کارگزاریهای حقیقی که توسط اشخاص حقیقی واجد شرایط ایجاد می شود.

 

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha