• ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
  • اِثَّلاثا ١٧ شعبان ١٤٤۰
  • Tuesday, April 23, 2019

 

 

                                                                      
             

دکتر محسن نفر

فوق تخصص بیماری های کلیه

استاد

 

دکتر فریبا صمدیان

فوق تخصص بیماری های کلیه

استادیار

 

دکتر شیوا سموات

فوق تخصص بیماری های کلیه

استادیار

 

دکتر فهیمه عسگریان

نفرولوژی کودکان

استادیار

 

 

           
   
         

دکتر پدرام احمدپور

فوق تخصص بیماری های کلیه

دانشیار

 

دکتر فاطمه پور رضا قلی

فوق تخصص بیماری های کلیه

دانشیار

 

دکتر احمد فیروزان

فوق تخصص بیماری های کلیه

دانشیار