• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

 

 

  
            

دکتر داوود یادگاری

متخصص عفونی

استاد

 

دکتر سارا ابوالقاسمی

متخصص عفونی

استادیار

 

 

    
 
     

دکتر شبنم طهرانی

متخصص عفونی

استادیار

 

دکتر شهناز سالی

متخصص عفونی

استادیار