• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

 

 

                                           
                     

دکتر ناصر سیم فروش

متخصص ارولوژی

استاد

   

دکتر عباس بصیری

متخصص ارولوژی

استاد

   

دکتر علی طبیبی

متخصص ارولوژی

استاد

   

دکتر اکبر نورعلیزاده

متخصص ارولوژی

استاد

 
     

 

 

             
         
               

دکتر محمدحسین سلطانی

متخصص ارولوژی

استاد

   

دکتر فرزانه شریفی اقدس

متخصص ارولوژی

استاد

   

دکتر محمد هادی رادفر

متخصص ارولوژی

استاد