• ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
  • اِلأِثنين ١٢ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Monday, February 18, 2019

آقای مرتضی محمودی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی