• ۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
  • اِلأَحَّد ٢١ رمضان ١٤٤۰
  • Sunday, May 26, 2019

ساعت کار داروخانه  7:30 الی 19:30 می باشد.

داروخانه این مرکز فقط نسخه هایی که در داخل بیمارستان صادر شده باشد را ارائه می نماید.