• ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
  • اِلأِثنين ١٢ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Monday, February 18, 2019

ساعت کار داروخانه  7:30 الی 19:30 می باشد.

داروخانه این مرکز فقط نسخه هایی که در داخل بیمارستان صادر شده باشد را ارائه می نماید.