• ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
  • اِلأَحَّد ١١ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Sunday, February 17, 2019

***خدمات بخش های بستری***

 

CCU-ICU-ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-چشم-داخلی -داخلی اعصاب  (نورولوژی )-نوزادان -گوش وحلق وبینی -اتاق عمل-بخش اورژانس-لیبر-مامایی