• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

خدمات سرپایی قابل ارائه در اين مركز:
 

 

واحد های کلینیکی
درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی)- درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم -درمانگاه زنان وزایمان-درمانگاه قلب-عمومی-بینایی سنجی -درمانگاه داخلی و عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی -روانپزشکی -درمانگاه مامایی
واحد های پاراکلینیک
داروخانه-آزمایشگاه.طبی-آندوسکوپی-اکوکاردیوگرافی-رادیولوژی-اسپیرومتری-نوارمغز-تست ورزش