• ۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
  • اِلأَحَّد ٢١ رمضان ١٤٤۰
  • Sunday, May 26, 2019

 

هنگام خروج از بخش خلاصه پرونده را حتماً دریافت کرده باشید.

هنگام ترک بیمارستان برنامه مراجعه بعدی به پزشک یا بیمارستان را از پرستار سوال کنید.

بیماران جراحی شده تا یک ماه پس از عمل در صورت وجود تب و لرز ، درد غیر عادی ، تورم یا خروج ترشحات از محل عمل جراحی با شماره 41422278 واحد کنترل عفونت تماس بگیرند.