• ۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
  • اِسَّبِت ١٧ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Saturday, February 23, 2019

 

 

 آدرس:

 مشهد ، خیابان کوهسنگی 14 ، مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ، روابط عمومی ،سایت رسمی

 كد پستي:

 9175973884

 صندوق پستي:

 1385

پیامک:

  10001420511

مرکز تلفن مدیریت درمان :

  8452271 - 0511

 نمابر:

8423370- 0511

روابط عمومی :

 8447600- 0511