• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

مدیریت بیمارستان

اقای حجت علیلو

 

 

سوابق تحصيلي :

كارشناس ارشد مديريت بيمارستاني


مسئوليتها :
مدير بيمارستان شهيد دكتر محمد باقر لواساني از سال 1388 تا1389
مدير اجرايي استقرار  IMS و حاكميت خدمات باليني در بيمارستان شهيد دكتر لواساني
مدير بيمارستان شهداي 15 خرداد ورامين  از سال 1381  تا 1388 وازسال1389تاکنون
مدير اسبق بيمارستان امام حسين شهرستان زنجان از سال 1378 تا 1381
نماينده مديريت در استقرار سيستم مديريت كيفيت بيمارستان شهداي 15 خرداد ورامين
نماينده مديريت در استقرار سيستم مديريت يكپـارچه  IMS  بيمارستان  شهداي 15 خرداد ورامين
نماينده مديريت در استقرار سيستم مديريت كيفيت بيمارستان امام حسين زنجان

گواهينامه ها :
داراي گواهينامه سرمميزي  ISO 9001 : 2000   از شركت EAQA
داراي گواهينامه سرمميزي داخلي ISO 14001:2004    از شركت DNV
داراي گواهينامه سرمميزي داخلي     OHSAS 18001-1999 از شركت  RWTUV


سابقه تدريس و  ارائه مقالات :
سابقه تدريس در مراكز درماني و دانشگاهي
  ارائه مقالات در سمينارها و همايش ها