• ۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
  • اِسَّبِت ٨ ربيع الاول ١٤٤۰
  • Saturday, November 17, 2018
ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
1 دکترحمیدی زاده خون وانکولوژی   11 الی 9 11 الی 9      
2 دکترفتاحی غدد   10 الی 8        
3 دکترصمدی غدد     11 الی 8      
4 دکترکریمی جعفری غدد     10 الی 8      
5 دکترفیروز اژیه گوارش   10 الی 8 10 الی 8 10 الی 8    
6 دکترمطهری زاده گوارش اطفال       13 الی 11    
7 دکتر سلطانی قلب اطفال   13الی 12        
8 دکترگوهری روماتولوژی     12الی 8      
9 دکترمجیدی نژاد پیوندشبکیه چشم       9 الی 7    
10 دکتراخلاق پسند پیوندشبکیه چشم         12 الی 11 11 الی 9
11 دکتر گلابدار پیوند قرنیه چشم   12 الی 8.30 12 الی 8.30   12 الی 8.30  
12 دکترکاظمی زنجانی استرابیسم چشم 13 الی 11     10 الی 8    
13 دکتر نادی پیوند کلیه           11 الی 9
14 دکتر ناصحی جراح کلیه 9.30 الی 8   9.30 الی 8      
15 دکتر رضایی جراح کلیه   10 الی 8   10 الی 8    
16 دکتر حق شناس جراح کلیه 16.30 الی 15       8 الی 7  
17 دکتر نوروزی قلب و عروق 10 الی 8   15 الی 14      
18 دکتر مرادی قلب و عروق   16 الی 15   9 الی 7.30    
19 دکتر شبانفوزی قلب و عروق 10 الی 9   10 الی 8   10 الی 8  
20 دکتر باقری قلب و عروق 15 الی 14 10 الی 8   10 الی 8    
21 دکتر اسماعیلی جراح چشم 12 الی 9 12 الی 9       10 الی 9
22 دکتر مهدیه جراح چشم 12 الی 9   12 الی 9   12 الی 9  
23 دکتر صادقی جراح چشم   15 الی 14   11 الی 10    
24 دکتر روشنی جراح چشم       13 الی 11    
25 دکتر بشارت جراح چشم           12 الی 11
26 دکترهانی طباطبائی جراح گوش حلق بینی 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
27 دکتر پاشاخانلو جراح گوش حلق بینی   10 الی 8   10 الی 8 10 الی 8 10 الی 8
28 دکتر حجاریان اعصاب و روان 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
29 دکتر برومند اعصاب و روان 10 الی 8 10 الی 8       10 الی 8
30 دکتر ایزدی چراح مغز و اعصاب        18 الی 12    
31 دکتر طباطبائی داخلی مغز و اعصاب 12 الی 9.30 12 الی 9.30 12 الی 9.30 12 الی 9.30 12 الی 9.30 12 الی 9.30
32 دکترسارانی داخلی مغز و اعصاب 15 الی 14 15 الی 14 15 الی 14      
33 دکتر شیردل طب فیزیکی       17 الی 15 17 الی 15  
34 دکتر سروش ارتوپد 16 الی 15   16 الی 15 16 الی 15 16 الی 15  
35 دکتر انصاری پور ارتوپد   15 الی 14        
36 دکترصایری جراح زنان و زایمان 12 الی 8 12 الی 8   12 الی 8    
37 دکتر جمشید زاده جراح زنان و زایمان 12 الی 9 12 الی 9 12 الی 9 12 الی 9 12 الی 9 12 الی 9
38 دکتر گنجی جراح زنان و زایمان     12 الی 11      
39 دکتر صداقت پیشه پوست 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
40 دکتر نظری پوست       15 الی 14    
41 دکتر رباطی داخلی - گوارش     13 الی 10.30   13 الی 10.30  
42 دکتر ترابی زاده داخلی - عفونی 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
43 دکتر فراهانی داخلی 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
44 دکتر رضوی کودکان 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8
45 دکتر کبگانی کودکان 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8 13 الی 8
46 دکتر لک کودکان 17 الی 14          
47 دکتر احمدی دندانپزشک 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8 12 الی 8
48 دکتر اشراقی دندانپزشک   17 الی 8 14 الی 8 14 الی 8    
49 دکتر محسنی کاشانی دندانپزشک 14 الی 8       14 الی 8 14 الی 8
50 دکتر درودیان دندانپزشک 17 الی 14 17 الی 14 17 الی 14 17 الی 14 17 الی 14 17 الی 14
51 دکترشایانمهر پزشک عمومی 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8
52 دکترغلامپور پزشک عمومی 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8
53 دکترکوشانفر پزشک عمومی 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8
54 دکتررحمانی پزشک عمومی 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8 14 الی 8
55 دکتر سرابی پزشک عمومی 20 الی 17   20 الی 17      
56 دکتر دانشور پزشک عمومی   20 الی 17   20 الی 17    
57 دکتر دیباجی پزشک عمومی         20 الی 17 20 الی 17

 

Page Generated in 0/0288 sec