• ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
 • اِلأِثنين ١٢ جمادي الثانيه ١٤٤۰
 • Monday, February 18, 2019

 

 

 

 • مسئول فنی : دکتر فاطمه عربپور

 • مدرک تحصیلی : دکترای دارو سازی

 • تلفن داخلی : 2287

 

 • مسئول فنی : دکتر میترا صادق زاده

 • مدرک تحصیلی : دکترای دارو سازی

 • تلفن داخلی : 2265

   

 

 • مسئول فنی : دکتر سمیه علیزاده

 • مدرک تحصیلی : دکترای دارو سازی

 • تلفن داخلی : 2285

   

برگشت به صفحه نقشه هوشمند

برگشت به صفحه نخست