پیشخوان روزنامه ها
پرسش وپاسخ
کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
  • اِلأَحَّد ١ صفر ١٤٣٩
  • Sunday, October 22, 2017

 

مترون بیمارستان شهید دکتر لواسانی: سرکار خانم هنگامه پورمفیدی

 

 

سوپروایزرها

سوپروایزر بالینی:

نرگس اسکندری

سوپروایزر بالینی:

حسین باقر

سوپروایزر بالینی:

طیبه پیراهش

سوپروایزر بالینی:

طاهره خدمت

سوپروایزر بالینی:

خاطه زارعی

سوپروایزر آموزشی:

راحله عبدالحسنی

سوپروایزر بالینی:

دری کرد

سوپروایزر بالینی:

امراله کریمی

سوپروایزر بالینی:

مریم مالکی

سوپروایزر بالینی:

حمید رضا نجیب

سوپروایزر بالینی:

ناهید وطن پرست


 

سرپرستاران

روانپزشکی2

مرتضی احمدی

روانپزشکی1

حجت اسحاقی

Post CCU1

محبوبه بختیاری

اتاق عمل جراحی قلب

و عمومی

طاهره رضازاده

اورژانس

وجیهه زارعی

ICU

مرضیه زالی قهی

درمانگاه

گيتي شهبازي

CCU1-2

فرزانه عامری

Post CCU3

نسرین علوی

 

Post CCU2

فاطمه فاعلی

Post ICU

آذر فتاحی

روان زنان

محبوبه کیا منش

جراحی قلب

صديقه محمدحسيني

آنژیوگرافی

علیرضا مسعود نژاد

اکو

سارا موسوی

 

داخلی

فاطمه ناموران

جراحی عمومی

مرضیه نیرورنگ

 

 

Page Generated in 0/0189 sec