• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
  • اِلخَميس ١٤ رجب ١٤٤۰
  • Thursday, March 21, 2019

 

 

ریاست بخش

 

 دکتر حسین قنبری ( متخصص بیهوشی ) 

 

 سرپرستار بخش 

 

 فاطمه طوسی ( کارشناس پرستاری )

 

تلفن تماس

 

 77511131 - 021 داخلی 111

 

   بخش اورژانس شهید معیری در ضلع شرقی بیمارستان در طبقه همکف واقع شده است.در ورودی بیمارستان در خیابان مجاهدین اسلام ورودی اورژانس

   با یک رمپ از جنب  درب اصلی بیمارستان می باشد .

   بخش اورژانس شامل اتاقهای زیر است :


   1-اتاق احیاء با ملزومات استاندارد وزارت بهداشت


   2-اتاق تریاژ با ملزومات استاندارد وزارت بهداشت


   3-اتاق معاینه پزشک  دارای یک تخت معاینه و ملزومات معاینه


   4-اتاق گچ با ملزومات استاندارد وزارت بهداشت


  5-اتاق تحت نظر دارای دو تخت سه شکن با بالا بر  دستی و هر تخت دارای اکسیژن و سانترال می باشد که با پرده بصورت واحد جداگانه در اتاق تحت نظر

   قرار گرفته است .


  6-اتاق عمل سرپایی اورژانس با تخت مخصوص  و  چراغ سیالتیک ، عمل های جااندازی بخیه لاسیراسیون های سطحی  که فقط نیاز به  بیحسی های موضعی 

   دارد ، انجام می شود .

 

 بخش اورژانس با 14 نیرو اعم از یک سرپرستار و 13 پرستار و 1 بهیار در اورژانس و 8 پرستار و 1 بهیار در اتاق گچ و 6 منشی و یک کمک بهیار در

   هر شیفت در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد .

کلیه پرسنل بخش اورژانس دوره های تریاژ ، اورژانسهای ارتوپدی و CPR پایه و پیشرفته و کار با تجهیزات و ارتباط را سالیانه دو بار سپری می کنند .


   بیماران بعد از ورود به بخش اورژانس به اتاق تریاژ راهنمایی می شوند و در آنجا بعد از سطح بندی بیماران بر اساس سیستم ESI  به اتاق معاینه پزشک

   یا تحت نظر یا اتاق احیاء ارجاع می شوند. ویزیت اولیه در بخش اورژانس توسط پزشک عمومی انجام می گیرد و کلیه بیماران بعد از تریاژ باید توسط پزشک

   عمومی ویزیت شوند .سپس بر اساس شکایت اصلی  و نظر پزشک عمومی اورژانس ، ویزیت ارتوپدی یا دیگر مشاوره های مورد نیاز از جمله قلب و داخلی

   و ... انجام می گیرد .

   کلیه مراجعه کنندگانی که وارد  بخش اورژانس می شوند  پس از سطح بندی توسط پرستار تریاژ در محدوده زمانی 4  الی  6  ساعت بصورت موارد

   سرپایی ، بستری در بخش ها ، ترخیص ،تعیین تکلیف می گردند که شامل :


   1-بیمارانی که دچار تروما شده و بدون شکستگی می باشند ، بصورت سرپایی با انجام گرافی و نسخه دارویی همراه با آموزش های لازم ترخیص می گردند .


   2-بیمارانی که شکستگی های بدون جابجایی استخوان دارند ،  بصورت سرپایی با تشکیل پرونده  زرد به نام کد یک تحت درمان با آتل یا گچ قرار می گیرند .


   3-بیمارانی که دارای شکستگی با جابجایی استخوان و یا شکستگی های باز یا بزرگ و یا با تشخیص هایی مانند لاسیراسیون یا کمپارتمان و موارد  دیگری که

   نیاز به بستری در بیمارستان دارند ، پس از تشکیل پرونده بستری ، به بخش های مربوطه انتقال می یابند .


   4-جهت بیمارانی که با تشخیص هایی مانند درد قفسه سینه و یا موارد دیگری غیر از ارتوپدی مراجعه نموده اند ، تشکیل پرونده تحت نظر اورژانس داده

   شده و تحت درمان قرار می گیرند .

 

   قانون و مقررات پرسنل بخش اورژانس :


   1- ساعت کاری بخش در شیفت صبح 7:30 در شیفت عصر 13:30 در شیفت شب 19:30


   2-کلیه کارکنان موظف هستند در ساعت مقرر در محل کار خود حاضر شوندو قانون و مقررات بیمارستان را رعایت کنند .

   3- در هر شیفت  1  پرستار  مسئول شیفت ، 1 پرستار  مسئول تریاژ ، یک پرستار  یا یک بهیار  در اتاق معاینه و تحت نظر  ، دو  پرستار در اتاق گچ ، یک

   بیماربر و یک خدمات و دو منشی انجام وظیفه می نمایند .


   4- واحد تریاژ در اورژانس دارای برنامه جداگانه است و در طول 24 ساعت یک پرستار مستقر دارد که طبق چک لیست موظف به تریاژ بیماران می باشد .