• ۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
  • اِثَّلاثا ١٩ رجب ١٤٤۰
  • Tuesday, March 26, 2019

 

 

دکتر محمد تقی خسروانی مقدم

رئیس بیمارستان دکتر معیری 

                   

دکتر رضا محمدی

مدير

 

اعظم افشانی

مدير خدمات پرستاری و مامايی

 

 

رضا رضوانپور

رئیس امور اداری و خدمات عمومی

 

حسن ناظمی اردکانی

رئيس امور مالی

 

علی خاک تاریک

رئیس  حراست